Gå til innholdet

Apotekforeningen

Hvem jobber i apotek?

Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven er de underlagt samme grunnleggende lovverk som andre grupper av helsepersonell. 

Les mer
7238
årsverk i apotek i 2023

Flest farmasøyter i apotek

De to største yrkesgruppene i apotek er farmasøyter og apotekteknikere. I utgangen av 2023 var 4 095 årsverk farmasøyter og 2 525 årsverk var apotekteknikere. Antall farmasøyter er den yrkesgruppen som har økt mest. Det blir også stadig færre uten fagutdanning.

Les mer

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring