Gå til innholdet

Apotekforeningen

97 000 influensavaksiner satt i apotek høsten 2020

I utgangen av november var det satt i underkant av 97 000 vaksiner mot influensa på apotek. 91 prosent av apotekene har satt en influensavaksine i 2020. Over 80 prosent av kundene har kommet direkte til apoteket uten resept, og har fått rekvirert vaksinen og satt den i apoteket. 55 prosent var kvinner. Omtrent 2/3 av de vaksinerte er over 65 år . Det er satt flest vaksiner i Viken og Vestland fylke. 

900
apotek satt influensavaksine i 2020

Influensavaksinering i apotek fra oktober 2019

Medisinstart - for hjerte- og karpasienter

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for hjerte- og karpasienter. Apotekene begynte å tilby tjenesten 2. mai 2018.  De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger. 

Le mer
«De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger.»

Medisinstart består av to oppfølgingssamtaler med farmasøyt

Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart med en ny hjertemedisin. I statistikken under er begge samtalene lagt sammen.

Inhalasjonsveiledning: 7 av 10 bruker inhalatoren feil

Riktig bruk av inhalatoren for astma- og kolspasienter er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene. Mange er ikke klar over at de bruker inhalatoren feil. Tall fra Apotekforeningen viser at 7 av 10 bruker inhalasjonsmedisinen sin feil.

Les mer

Over 62 000 inhalasjonsveiledninger i 2020

I 2020 var det en nedgang i antall inhalasjonsveiledninger på 16 prosent fra 2019. Nødvendige strenge smitterverntiltak på grunn av covid-19 forklarer nedgangen. Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten viser inhalasjonsteknikken sin og får råd dersom det oppdages noe som kan forbedres. Hvis de ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å demonstrere teknikken. Gjennom Inhalasjonsveiledning skal pasienten få vite hvordan og når de skal bruke inhalasjonsmedisinen.  

Helsetjenester i apotek brukes flittig - også under pandemien

I fjor var 171 972 kunder i apoteket for å sette en vaksine, få hjelp til riktig inhalasjonsteknikk eller veiledning om riktig bruk av hjertemedisin.

Les mer

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i apotek

Apotekene i Norge har i mange år utlevert legemidler til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utført tjenester knyttet til legemidlene. Fra 1. juni 2017 fikk LAR-pasienter et nasjonalt tilbud i apotek med fastlagte takster som gir mer forutsigbarhet for både pasient, apotek og de regionale helseforetakene. Det var 7 900 pasienter i LAR i 2019. I 2019 fikk 49,4 prosent av disse utlevert legemidlene sine i apotek. Gjennomsnittsalderen for en LAR-pasient var 46,1 år. Kjønnsfordelingen holdt seg stabil opp gjennom årene med en kvinneandel på rundt 30 %. (Kilde: SERAF-rapport 1/2020)

7900
pasienter i LAR

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring