Gå til innholdet

Influensavaksinering på apotek

I 2019 satte 600 norske apotek influensavaksine. For å få vaksinen måtte man ha med resept fra lege, men man trengte ingen timebestilling. Fra høsten 2020 kan farmasøyter i apotek rekvirere influensavaksiner. Det betyr at du ikke lenger trenger resept fra lege.

600
apotek satt influensavaksine i 2019

39 000 fikk influensavaksine i apotek i 2019

39 000 pasienter fikk satt influensavaksine på apoteket i influensasesongen 2019/2020. Tilbakemeldingen fra kundene er at det er enkelt og lett tilgjengelig.

Mange flere vil ta influensavaksinen i apotek

En fersk Norstat-undersøkelse viser en kraftig økning i antall nordmenn som har tatt influensavaksine denne sesongen. Undersøkelsen viser også at omtrent hver tredje kan tenke seg å ta vaksinen i et apotek neste sesong.

Les mer

Medisinstart

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for hjerte- og karpasienter. Apotekene begynte å tilby tjenesten 2. mai 2018.  De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger. 

Le mer
«De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger.»

Medisinstart består av to oppfølgingssamtaler med farmasøyt

Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart med en ny hjertemedisin. I statistikken under er begge samtalene lagt sammen.

Inhalasjonsveiledning: 7 av 10 bruker inhalatoren feil

Riktig bruk av inhalatoren for astma- og kolspasienter er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene. Mange er ikke klar over at de bruker inhalatoren feil. Tall fra Apotekforeningen viser at 7 av 10 bruker inhalasjonsmedisinen sin feil.

Les mer

74 000 inhalasjonsveiledninger i 2019

Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten viser inhalasjonsteknikken sin og får råd dersom det oppdages noe som kan forbedres. Hvis de ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å demonstrere teknikken. Gjennom Inhalasjonsveiledning skal pasienten få vite hvordan og når de skal bruke inhalasjonsmedisinen. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i apotek

Apotekene i Norge har i mange år utlevert legemidler til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utført tjenester knyttet til legemidlene. Fra 1. juni 2017 fikk LAR-pasienter et nasjonalt tilbud i apotek med fastlagte takster som gir mer forutsigbarhet for både pasient, apotek og de regionale helseforetakene. Det var 7 762 pasienter i LAR i 2018. Gjennomsnittsalderen for en LAR-pasient var 45,6 år. I 2018 fikk 50,8 prosent av disse utlevert legemidlene sine i apotek. (Kilde: SERAF-rapport 1/2019)

7622
pasienter i LAR

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring