Gå til innholdet

Apotekforeningen

Medisinstart - for hjerte- og karpasienter

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for hjerte- og karpasienter. Apotekene begynte å tilby tjenesten 2. mai 2018.  De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger. 

Les mer
«De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger.»

22 450 Medisinstart-samtaler

I fjor gjennomførte apotekene 22 450 Medisinstart-samtaler. Snittalder på kundene som mottar denne tjenesten er 65 år. Flesteparten av samtalene ble i fjor gjennomført per telefon, mye på grunn av smittesituasjonen. De fleste samtalene handler om legemidlene Atorvastatin, Amlodipin, Candesartan eller Metoprolol. Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart med en ny hjertemedisin. I statistikken under er begge samtalene lagt sammen.

154 000 influensavaksiner satt i apotek 2021

Ved utgangen av desember var det satt 154 000 vaksiner mot influensa på apotek. Rundt 90 prosent av kundene har kommet direkte til apoteket uten resept, og har fått rekvirert vaksinen og satt den i apoteket. 72 prosent av de som tok vaksine var under 65 år. Mange velger å benytte seg av apotek som vaksinasjonssted, fordi apotekene er lett tilgjengelige, har lange åpningstider og man kan stikke innom når det passer. 

979
apotek satt influensavaksine i 2021

Influensavaksinering i apotek fra 2019

14 000 Oslo-borgere vaksinert mot korona i apotek

Fra april til september 2021 var 27 apotek i Oslo en den del av Oslo kommunes koronavaksineringsprogram. Apotekene har vaksinert kritisk helsepersonell og innbyggere, og opprettet drop-in vaksinering i seks bydeler der det har vært ekstra stort smittetrykk og lav vaksinasjonsgrad i enkelte befolkningsgrupper. I desember 2021 mobiliserte regjeringen alle apotek til koronavaksinering, og fikk på plass en standardavtale og refusjonstakst som skal gjøre samarbeidet mellom kommuner og apotek enklere.

Les mer

Inhalasjonsveiledning: 7 av 10 bruker inhalatoren feil

Riktig bruk av inhalatoren for astma- og kolspasienter er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene. Mange er ikke klar over at de bruker inhalatoren feil. Tall fra Apotekforeningen viser at 7 av 10 bruker inhalasjonsmedisinen sin feil.

Les mer

Over 75 000 inhalasjonsveiledninger i 2021

I 2021 var det 75 000 inhalasjonsveiledninger i apotek. Gjennomsnittsalder på kunder som får en inhalasjonsveiledning er 52 år. Over halvparten av pasientene har behov for hjelp til å korrigere inhalasjonsteknikken sin. Siden 2016 har 340 989 inhalatorbrukere har fått veiledning i riktig bruk.

250 000 brukte apotekenes helsetjenester i fjor

I 2021 var det rekordmange pasienter som fikk influensavaksine, inhalasjonsveiledning eller Medisinstart-samtale i et apotek. Dette til tross for at vi har lagt bak oss nok et unntaksår.

Les mer

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i apotek

Apotekene i Norge har i mange år utlevert legemidler til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utført tjenester knyttet til legemidlene. Fra 1. juni 2017 fikk LAR-pasienter et nasjonalt tilbud i apotek med fastlagte takster som gir mer forutsigbarhet for både pasient, apotek og de regionale helseforetakene. Det var 8 099 pasienter i LAR i 2020. I 2020 fikk 44 prosent av disse utlevert legemidlene sine i apotek, noe som er en reduksjon med omtrent 5 % fra året før. En av grunnene til dette kan være bruke av Buvidal depot injeksjon, som settes av spesialisthelsetjenesten. Gjennomsnittsalderen for en LAR-pasient var 46,5 år. Kjønnsfordelingen holdt seg stabil opp gjennom årene med en kvinneandel på rundt 30 %. (Kilde: SERAF-rapport 4/2021)

8099
pasienter i LAR i 2020

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring