Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotek satt 150 000 vaksiner mot covid-19

I 2022 satt apotek 150 000 vaksiner mot covid-19. 88 kommuner har inngått avtaler med apotek om å vaksinere mot koronasykdom, og apotek i Bergen, Lillestrøm, Haugesund, Sandnes og Øygarden har satt flest vaksiner. Det er litt flere kvinner enn menn som vaksinerer seg i apotek, og det er flest i aldersgruppen 65-80 år.

Les mer
Oversikt over antall influensavaksineringer i apotek fra oktober 2019 til desember 2020. Søylediagram.

220 000 personer fikk influensavaksine i apotek

I 2022 ble det satt 219 519 vaksiner mot influensa i apotek. Rundt 95 prosent av kundene har kommet direkte til apoteket uten resept, og har fått rekvirert vaksinen og satt den i apoteket. Det er flest i aldersgruppen 60 til 85 år som har satt vaksine i apoteket. Mange velger å benytte seg av apotek som vaksinasjonssted, fordi apotekene er lett tilgjengelige, har lange åpningstider og man kan stikke innom når det passer.

1007
apotek vaksinerte mot influensa i 2022

Influensavaksinering i apotek siden 2019

Hva er Medisinstart?

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for hjerte- og karpasienter. Apotekene begynte å tilby tjenesten 2. mai 2018.  De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og lindre bivirkninger. 

Les mer
«De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og lindre bivirkninger.»

27 000 Medisinstart-samtaler i 2022

I fjor gjennomførte apotekene 26 909 Medisinstart-samtaler. Snittalder på kundene som mottar denne tjenesten er 65 år. Flesteparten av samtalene ble i fjor gjennomført per telefon, og de fleste samtalene handler om legemidlene Atorvastatin, Amlodipin, Candesartan eller Metoprolol. Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart med en ny hjertemedisin. I statistikken under er begge samtalene lagt sammen.

Pilotprosjekt for pasienter med diabetes type 2

I 2022 prøver i underkant av 200 apotek ut Medisinstart for pasienter som har diabetes type 2. Apotekene har til sammen hatt 1 656 samtaler med pasienter med diabetes. Erfaringene er så langt veldig gode, og samtalene har avdekket at mange av pasienter har et udekket informasjonsbehov. Pilotprosjektet er forlenget ut 2023.

Les mer
«Vi synes det er positivt at personer med diabetes type 2 får oppfølging av farmasøyt gjennom to personlige samtaler.»
— Diabetesforbundet

Mange bruker inhalatoren feil

Riktig bruk av inhalatoren for astma- og kolspasienter er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene. Mange er ikke klar over at de bruker inhalatoren feil. I en inhalasjonsveiledning på apoteket viser du din inhalasjonsteknikk og får råd dersom det oppdages noe som kan forbedres. Hvis du ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å lære deg teknikken.

Les mer

Over 80 000 inhalasjonsveiledninger

I 2022 var det 81 180 inhalasjonsveiledninger i apotek. Gjennomsnittsalder på kunder som får en inhalasjonsveiledning er 51 år. Over halvparten av pasientene har behov for hjelp til å korrigere inhalasjonsteknikken sin. Siden 2016 har 422 169 inhalatorbrukere har fått veiledning i riktig bruk.

Les mer

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i apotek

Apotekene i Norge har i mange år utlevert legemidler til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utført tjenester knyttet til legemidlene. Fra 1. juni 2017 fikk LAR-pasienter et nasjonalt tilbud i apotek med fastlagte takster som gir mer forutsigbarhet for både pasient, apotek og de regionale helseforetakene. Det var 8 198 pasienter i LAR i 2020. I 2021 fikk 41 prosent av disse utlevert legemidlene sine i apotek, noe som er en reduksjon fra 44% i året før. En av grunnene til dette kan være bruke av Buvidal depot injeksjon, som settes av spesialisthelsetjenesten. Gjennomsnittsalderen for en LAR-pasient var 47 år. Kjønnsfordelingen holdt seg stabil opp gjennom årene med en kvinneandel på rundt 30 %. (Kilde: SERAF-rapport 2/2022)

8 198
pasienter i LAR i 2021

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring