Gå til innholdet

Apotekforeningen

Over 220 000 personer fikk influensavaksine i apotek

I 2023 ble det satt over 220 000 vaksiner mot influensa i apotek. 96 prosent av kundene har kommet direkte til apoteket uten resept, og har fått rekvirert vaksinen og satt den i apoteket. Rundt halvparten av de som har satt vaksine i apoteket er over 65 år. Mange velger å benytte seg av apotek som vaksinasjonssted, fordi apotekene er lett tilgjengelige, har lange åpningstider og man kan stikke innom når det passer.

978
apotek vaksinerte mot influensa i 2023

Influensavaksinering i apotek siden 2019

Apotek satt 87 000 vaksiner mot covid-19 i 2023

Mange kommuner bruker apotek for å bistå i koronavaksineringen. Apotek har vaksinatører som kan sette vaksiner mot covid-19 og har lang erfaring med vaksinering. I 2023 satt apotek 87 000 vaksiner mot covid-19. Det er litt flere kvinner enn menn som vaksinerer seg i apotek, og det er flest i aldersgruppen 65-80 år. 

Les mer
Oversikt over antall influensavaksineringer i apotek fra oktober 2019 til desember 2023. Søylediagram.

Covid-19-vaksinering i apotek siden 2021

Farmasøyter hjelper hjerte- og karpasienter

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for hjerte- og karpasienter. Apotekene begynte å tilby tjenesten 2. mai 2018.  De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og lindre bivirkninger. 

Les mer
«De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og lindre bivirkninger.»

Over 27 000 Medisinstart-samtaler i 2023

I fjor gjennomførte apotekene 27 671 Medisinstart-samtaler. Snittalder på kundene som mottar denne tjenesten er 65 år. Flesteparten av samtalene ble i fjor gjennomført per telefon, og de fleste samtalene handler om legemidlene Atorvastatin, Amlodipin, Candesartan eller Metoprolol. Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart med en ny hjertemedisin. I statistikken under er begge samtalene lagt sammen.

Pilotprosjekt for pasienter med diabetes type 2

I 2022 og 2023 har i ca. 160 apotek tilbudt Medisinstart for pasienter som har diabetes type 2. Apotekene har til sammen hatt 2 835 samtaler med pasienter med diabetes. Erfaringene er så langt veldig gode, og samtalene har avdekket at mange av pasienter har et udekket informasjonsbehov. Pilotprosjektet er nå avsluttet, og det er i 2024 startet opp en ny studie for å undersøke effekter av Medisinstart for denne pasientgruppen. 

Les mer
«Vi synes det er positivt at personer med diabetes type 2 får oppfølging av farmasøyt gjennom to personlige samtaler.»
— Diabetesforbundet

Mange bruker inhalatoren feil

Riktig bruk av inhalatoren for astma- og kolspasienter er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene. Mange er ikke klar over at de bruker inhalatoren feil. I en inhalasjonsveiledning på apoteket viser du din inhalasjonsteknikk og får råd dersom det oppdages noe som kan forbedres. Hvis du ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å lære deg teknikken.

Les mer

Over 80 000 inhalasjonsveiledninger

I 2023 var det 86 378 inhalasjonsveiledninger i apotek. 12 prosent av de som får hjelp til riktig inhalasjonsteknikk er barn under 14 år, og 38 prosent er eldre over 65 år. Over halvparten av pasientene har behov for hjelp til å korrigere inhalasjonsteknikken sin. Siden 2016 har 508 547 inhalatorbrukere har fått veiledning i riktig bruk.

Slik var LAR i apotek i 2022

Apotekene i Norge har i mange år utlevert legemidler til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utført tjenester knyttet til legemidlene. Fra 1. juni 2017 fikk LAR-pasienter et nasjonalt tilbud i apotek med fastlagte takster som gir mer forutsigbarhet for både pasient, apotek og de regionale helseforetakene. Det var 7 643 pasienter i LAR i 2022. 39,6 prosent av disse fikk utlevert legemidlene sine i apotek, noe som er en reduksjon fra 49 prosent siden oppstarten i 2017. En av grunnene til dette kan være bruke av Buvidal depot injeksjon, som settes av spesialisthelsetjenesten. Gjennomsnittsalderen for en LAR-pasient var 47,8 år. Kjønnsfordelingen holdt seg stabil opp gjennom årene med en kvinneandel på rundt 30 prosent. (Kilde: SERAF-rapport 1/2023)

7643
pasienter i LAR i 2022

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring