Gå til innholdet

95 000 vaksiner satt i apotek fra september til november 2020

I utgangen av november var det satt 95 000 vaksiner i apotek. 91 prosent av apotekene har satt en influensavaksine i 2020. Over 80 prosent av kundene har kommet direkte til apoteket uten resept, og har fått rekvirert vaksinen og satt den i apoteket. Omtrent 2/3 av de vaksinerte er over 65 år. De øvrige tilhører andre risikogrupper som er prioritert til å få vaksinen frem til 1. desember. Det er satt flest vaksiner i Viken og Vestland fylke. 

893
apotek setter influensavaksine i 2020

Influensavaksinering i apotek fra oktober 2019

39 000 fikk influensavaksine i apotek i 2019

I influensasesongen 2019/2020 satte 600 norske apotek influensavaksine. 39 000 pasienter fikk  influensavaksine i apoteket. For å få vaksinen i 2019 måtte man ha med resept fra lege, men man trengte ingen timebestilling. Tilbakemeldingen fra kundene var likevel at det er enkelt og lett tilgjengelig å få vaksine i apoteket.  

Mange flere vil ta influensavaksinen i apotek

En fersk Norstat-undersøkelse viser en kraftig økning i antall nordmenn som har tatt influensavaksine denne sesongen. Undersøkelsen viser også at omtrent hver tredje kan tenke seg å ta vaksinen i et apotek neste sesong.

Les mer

Medisinstart

Medisinstart er en offentlig finansiert tjeneste for hjerte- og karpasienter. Apotekene begynte å tilby tjenesten 2. mai 2018.  De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger. 

Le mer
«De fleste samtalene handler om å motivere for bruk, drøfte bekymringer og gi lindring av bivirkninger.»

Medisinstart består av to oppfølgingssamtaler med farmasøyt

Samtalene gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart med en ny hjertemedisin. I statistikken under er begge samtalene lagt sammen.

Inhalasjonsveiledning: 7 av 10 bruker inhalatoren feil

Riktig bruk av inhalatoren for astma- og kolspasienter er viktig for å få fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene. Mange er ikke klar over at de bruker inhalatoren feil. Tall fra Apotekforeningen viser at 7 av 10 bruker inhalasjonsmedisinen sin feil.

Les mer

74 000 inhalasjonsveiledninger i 2019

Inhalasjonsveiledning i apotek innebærer at pasienten viser inhalasjonsteknikken sin og får råd dersom det oppdages noe som kan forbedres. Hvis de ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å demonstrere teknikken. Gjennom Inhalasjonsveiledning skal pasienten få vite hvordan og når de skal bruke inhalasjonsmedisinen. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i apotek

Apotekene i Norge har i mange år utlevert legemidler til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og utført tjenester knyttet til legemidlene. Fra 1. juni 2017 fikk LAR-pasienter et nasjonalt tilbud i apotek med fastlagte takster som gir mer forutsigbarhet for både pasient, apotek og de regionale helseforetakene. Det var 7 762 pasienter i LAR i 2018. Gjennomsnittsalderen for en LAR-pasient var 45,6 år. I 2018 fikk 50,8 prosent av disse utlevert legemidlene sine i apotek. (Kilde: SERAF-rapport 1/2019)

7622
pasienter i LAR

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring