Gå til innholdet

2,2 prosent omsetningsøkning

Apotekene hadde i 2019 en totalomsetning på 37,6 milliarder kroner inkl. merverdiavgift. Dette er en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med 2018. 

37,6
milliarder kroner

Lavere omsetning per apotek

Gjennomsnittlig omsetning per apotek var i 2019 litt over 39 millioner kroner inkludert mva. Dette er en nedgang på 1 prosent i forhold til 2018. Grunnen til dette er at omsetningen i apotek har økt mindre enn antall apotek. Til grunn for beregningen ligger gjennomsnittlig antall apotek for hvert av disse årene. 

Apotek omsetter mest reseptpliktige legemidler

Legemidler utgjør mer enn ¾ av apotekenes omsetning. I tillegg selger apotekene medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som i stor grad finansieres av folketrygden. Apotekene selger også andre produkter knyttet til helse og velvære, f.eks. hudpleieprodukter. De siste årene har tjenester i apotek fått økt omfang. Det offentlig finansierte tjenester som medisinstart, inhalasjonsveiledning og overvåket utlevering av LAR-legemidler. Apotekene tilbyr også andre tjenester, bl.a. vaksinasjon. Figuren nedenfor viser omsetning fordelt på kategorier, der alt salg av tjenester og varer som ikke er legemidler er kategorisert som «andre varer og tjenester.»

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring