Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotek omsetter mest reseptpliktige legemidler

Legemidler utgjør mer enn ¾ av apotekenes omsetning. I tillegg selger apotekene medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som i stor grad finansieres av folketrygden. Apotekene selger også andre produkter knyttet til helse og velvære, for eksempel hudpleieprodukter. De siste årene har tjenester i apotek fått økt omfang, som for eksmpel de offentlig finansierte tjenestene Medisinstart, Inhalasjonsveiledning og overvåket utlevering av LAR-legemidler. Apotekene tilbyr også andre tjenester, blant annet vaksinasjon. Figuren nedenfor viser omsetning fordelt på kategorier i 2021, der alt salg av tjenester og varer som ikke er legemidler er kategorisert som «andre varer og tjenester.»

Omsetningen økte fra 2020 til 2021

Apotekene hadde i 2021 en totalomsetning på 43,5 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Dette er en vekst på 8,1 prosent fra 2020. Legemiddelomsetningen økte mest med 9,0 prosent, og skyldes blant annet  en uvanlig stor økning i legemiddelbruk og høyere legemiddelpriser som følge av svekket norsk krone. Salget av andre varer og tjenester økte med 5,2 prosent. I 2021 har apotek opplevd stor etterspørsel etter medisinsk utstyr i forbindelse med covid-19, med blant annet selvtester og munnbind.

43,5
milliarder kroner

Omsetning for et gjennomsnittsapotek i 2021

Gjennomsnittlig omsetning per apotek i 2021 var 43,0 millioner kroner inkludert mva., en økning på 4,3 prosent fra 2020. Det er store variasjoner mellom apotekene, og sykehusapotek har betydelig høyere omsetning enn primærapotek. Sykehusapotekene omsatte i gjennomsnitt for 279 millioner kroner, mens primærapotek hadde en gjennomsnittlig omsetning på 35,2 millioner kroner i 2021. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring