Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotek selger mest reseptpliktige legemidler

Legemidler utgjør mer enn ¾ av apotekenes omsetning. I tillegg selger apotekene medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som i stor grad finansieres av folketrygden. Apotekene selger også andre produkter knyttet til helse og velvære, for eksempel hudpleieprodukter.

De siste årene har helsetjenester i apotek fått økt omfang, som for eksempel de offentlig finansierte tjenestene Medisinstart, Inhalasjonsveiledning og overvåket utlevering av LAR-legemidler. Apotekene tilbyr også andre tjenester, blant annet vaksinasjon. Figuren nedenfor viser omsetning fordelt på kategorier i 2022, der alt salg av tjenester og varer som ikke er legemidler er kategorisert som «andre varer og tjenester.»

Omsetningen økte med 4,9 prosent i 2022

Apotekene hadde i 2022 en totalomsetning på 45,7 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Dette er en vekst på 4,9 prosent fra 2021. Legemiddelomsetningen økte mest med 6,2 prosent, og skyldes blant annet en uvanlig stor økning i legemiddelbruk. Salget av andre varer og tjenester økte med bare 0,7 prosent. I 2021 opplevde apotek stor etterspørsel etter medisinsk utstyr i forbindelse med covid-19, med blant annet selvtester og munnbind. Dette salget var lavere i 2022.

45,7
milliarder kroner i 2022

Hva omsatte et gjennomsnittsapotek for i 2022?

Gjennomsnittlig omsetning per apotek i fjor var 44,0 millioner kroner inkludert mva., en økning på 2,0 prosent fra 2021. Det er store variasjoner mellom apotekene. Sykehusapotek har betydelig høyere omsetning enn primærapotek. Sykehusapotekene omsatte i gjennomsnitt for 287,4 millioner kroner, mens primærapotek hadde en gjennomsnittlig omsetning på 36,0 millioner kroner i 2022. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring