Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotek selger mest reseptpliktige legemidler

Legemidler utgjør 78 prosent av apotekenes omsetning. I tillegg selger apotekene medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som i stor grad finansieres av folketrygden. Apotekene selger også andre produkter knyttet til helse og velvære, for eksempel hudpleieprodukter.

De siste årene har helsetjenester i apotek fått økt omfang, som for eksempel de offentlig finansierte tjenestene Medisinstart, Inhalasjonsveiledning og overvåket utlevering av LAR-legemidler. Apotekene tilbyr også andre tjenester, blant annet vaksinasjon. Figuren nedenfor viser omsetning fordelt på kategorier i 2023, der alt salg av tjenester og varer som ikke er legemidler er kategorisert som «andre varer og tjenester.»

Stor økning i legemiddelomsetningen

Apotekene hadde i 2023 en totalomsetning på 49,7 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Dette er en vekst på 8,7 prosent fra 2022. Legemiddelomsetningen økte mest med 9,5 prosent, og skyldes blant annet en økning i legemiddelbruken på 4 prosent (DDD) og generell prisvekst. Salget av andre varer og tjenester økte med 6,0 prosent. 

49,7
milliarder kroner i 2023

Hva omsatte et gjennomsnittsapotek for i 2023?

Gjennomsnittlig omsetning per apotek i fjor var 47,6 millioner kroner inkludert mva. Det er store variasjoner mellom apotekene. Sykehusapotek har betydelig høyere omsetning enn primærapotek. Sykehusapotekene omsatte i gjennomsnitt for 296,7 millioner kroner, mens primærapotek hadde en gjennomsnittlig omsetning på 39,2 millioner kroner i 2023. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring