Gå til innholdet

Apotekforeningen

Staten betaler 80 prosent av utgiftene

Staten betaler om lag 80 prosent av utgiftene til reseptpliktige legemidler. Dette fordeles mellom folketrygden og sykehusene med om lag en halvdel hver. Helseforetakene betaler for legemidler som brukes på sykehus, og for legemidler skrevet på H-resept som pasienten selv henter på apoteket. 18 prosent av utgiftene betales av pasienten selv, gjennom egenandel på blåreseptlegemidler og legemidler på hvit resept. Resten betales av andre helseinstitusjoner, primært kommunale. I figuren er ordresalg fra sykehusapotek regnet som finansiert av sykehusene, mens ordresalg fra private apotek er satt på «diverse». 

Helseforetakenes utgifter til legemidler på resept synker for første gang

Figuren under viser reseptomsetningen av legemidler fordelt etter finansierings- ordning. Det har i mange år vært en sterk økning i legemidler på H-resept som helseforetakene betaler for. For første gang siden ordningen ble etablert ble utgiftene i 2022 redusert. På tross av en volumøkning (DDD) på 9,8 prosent gikk utgiftene ned med 0,4 prosent. Dette skyldes bl.a. lavere priser som følge av generisk og biotilsvarende konkurranse, og at apotek gjennomfører medisinbytte etter avtale med helseforetakene. Fra 2019 til 2022 har det vært en vekst i blåreseptomsetningen. I figuren er alt ordresalg (bruk på sykehus og andre institusjoner) holdt utenfor, mens salg av reseptfrie legemidler som er skrevet ut på resept er inkludert. I omsetning på blåresept er pasientenes egenandel inkludert.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring