Gå til innholdet

Apotekforeningen

Staten betaler 80 prosent av utgiftene

Staten betaler om lag 80 prosent av utgiftene til reseptpliktige legemidler. Dette fordeles mellom folketrygden og sykehusene med om lag en halvdel hver. For første gang viser statistikken at helseforetakenes utgifter til legemidler har blitt større enn folketrygdens. Helseforetakene betaler for legemidler som brukes på sykehus, og for legemidler skrevet på H-resept som pasienten selv henter på apoteket. 17 prosent av utgiftene betales av pasienten selv, gjennom egenandel på blåreseptlegemidler og legemidler på hvit resept. Resten betales av andre helseinstitusjoner, primært kommunale. I figuren er ordresalg fra sykehusapotek regnet som finansiert av sykehusene, mens ordresalg fra private apotek er satt på «diverse». 

Helseforetakene tar mer av legemiddelregningen

Figuren under viser reseptomsetningen av legemidler fordelt etter finansieringsordning. Det har i mange år vært en sterk økning i legemidler på H-resept som helseforetakene betaler for. Fra 2019 til 2021 har det også vært en sterk vekst i blåreseptomsetningen. I figuren er alt ordresalg (bruk på sykehus og andre institusjoner) holdt utenfor, mens salg av reseptfrie legemidler som er skrevet ut på resept er inkludert. I omsetning på blåresept er pasientenes egenandel inkludert.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring