Gå til innholdet

Apotekforeningen

Legemiddelutgiftene øker

Figuren nedenfor viser samlet omsetning for reseptpliktige legemidler per innbygger i perioden 2012 til 2022. I perioden økte den samlede omsetningen fra 3326 kroner til 5867 kroner. Dette gir en årlig gjennomsnittlig økning på 6,9 prosent. Økningen var særlig stor fra 2013 til 2017, og fra 2019 til 2022. Dette henger blant annet sammen med en uvanlig høy økning i legemiddelforbruket de siste to årene og svekkelse av den norske kronen.

Norske maksimalpriser blir som hovedregel fastsatt lik gjennomsnittet av de tre laveste prisene legemiddelet selges for i et utvalg av europeiske land, justert for den gjennomsnittlige valutakursen fra de seks foregående månedene. Fra 2012 til 2020 svekket den norske kronen seg med over 30 prosent sammenliknet med euro. Med noe forsinkelse fører svekket krone til høyere legemiddelpriser i Norge. Siden våren 2020 har den norske kronen styrket seg noe mot euro. Dette vil kunne innebære at valutakursen ikke vil være driver for ytterligere økte legemiddelpriser. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring