Gå til innholdet

Apotekforeningen

Legemiddelutgiftene øker

Figuren nedenfor viser samlet omsetning for reseptpliktige legemidler per innbygger i perioden 2013 til 2023. I perioden økte den samlede omsetningen fra 3426 kroner til 6414 kroner. Dette gir en årlig gjennomsnittlig økning på 6,5 prosent. Økningen kan i stor grad tilskrives økt legemiddelbruk og generell prisvekst. Svekkelse av den norske kronen i perioden har også vesentlig betydning, fordi norske maksimalpriser blir basert på europeiske priser.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring