Gå til innholdet

Apotekforeningen

Svak krone gir økte legemiddelpriser

Figuren nedenfor viser samlet omsetning for reseptpliktige og reseptfrie legemidler per innbygger i perioden 2010 til 2021. I perioden økte den samlede omsetningen fra 3 671 kroner til 6 172 kroner. Dette gir en årlig gjennomsnittlig økning på 4,8 prosent. Økningen var særlig stor fra 2013 til 2017, og fra 2019 til 2021. Dette henger sammen med svekkelsen av den norske kronen. Norske maksimalpriser blir som hovedregel fastsatt lik gjennomsnittet av de tre laveste prisene legemiddelet selges for i et utvalg av europeiske land, justert for den gjennomsnittlige valutakursen fra de seks foregående månedene. Fra 2012 til 2020 svekket den norske kronen seg med over 30 prosent sammenliknet med euro. Dette har ført til høyere legemiddelpriser i Norge. I 2021 styrket den norske kronen seg noe mot euro. Dette vil kunne innebære at valutakursen ikke vil være driver for ytterligere økte legemiddelpriser.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring