Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Apotek gir pasienter gode medisinvaner

Veiledningstjenesten Medisinstart lærer pasienter gode medisinvaner. Ikke så dumt, hvis man må bruke legemidler resten av livet.


Vendil Åse
26. juni 2023

Apotek 1 Kremmerhuset, Sykehusapoteket i Tromsø, Ryfylke apotek og Apotek 1 Kremmerhuset.

apotekene

Vis Skjul bildetekst

Apotek.no har intervjuet fire farmasøyter om deres erfaringer med Medisinstart.

Lærer gode medisinvaner

Apoteker Muhammad Umair Iqbal på Apotek 1 på Saltrød forteller at mange kunder ønsker veiledningstjenesten Medisinstart.

– De fleste synes at Medisinstart er en flott tjeneste og at det er en god service apoteket gir, sier Iqbal.

Han mener at tjenester som Medisinstart er veldig viktig for pasientene.

– De lærer gode medisinvaner, og pasienten får en bedre forståelse av behandling. Det er rom for å drøfte ulike problemer og bekymringer i Medisinstart, sier han.

Apotekeren forteller om en episode der farmasøyten informerte om bivirkninger og virkestoff, og på den måten oppdaget at pasienten var allergisk mot et virkestoff i medisinen hun brukte. 

– Hun tok kontakt med legen og fikk foreskrevet en annen type blodfortynnende. En annen pasient i 60 årene fortalte i den andre Medisinstart-samtalen at hun var kvalm og hoven i beina. Etter råd fra oss gikk kunden til kontroll hos legen for å diskutere dette, sier Igbal.  

Apotekeren forteller at det er farmasøyt Euclides Rafael Mattey Aguiar som har ansvaret for Medisinstart i apoteket.

– Han har gjort en strålende jobb. Vi andre på apoteket rekrutterer, og så har han hovedansvaret for å følge opp pasientene med både samtale 1 og 2, sier Iqbal.­

– Denne tjenesten burde alle vite om

Sykehusapoteket i Tromsø har tilbudt pasienter som skal starte med en diabetesmedisin eller en hjerte- eller karmedisin Medisinstart siden november 2022.

– Det er viktig å tilby Medisinstart fordi det bidrar til at kunder bruker hjertemedisiner på rett måte, og at de får økt forståelse av hvorfor de skal bruke disse medisinene. Vi opplever at det gir trygghet å ha planlagt samtale med farmasøyt i tilfelle pasientene får problemer, bekymringer eller spørsmål, sier farmasøyt Nora Svarthoel Fjærvoll.

Hun forteller at de har flere eksempler på samtaler der pasienter har presentert problemer som farmasøytene har klart å løse. I mange tilfeller har dette ført til en bedre hverdag for pasienten.

– Vi har fått tilbakemeldinger som «denne tjenesten burde alle vite om» og «takk for at du bryr deg om meg». I tillegg er mange fornøyde med at tjenesten er gratis. Flere har gitt tilbakemelding om at det er lettere å få kontakt med og å snakke med farmasøyter enn for eksempel fastlegen, sier hun.

Ofte er det enkle justeringer som skal til for å gjøre hverdagen bedre for pasientene. Fjærvoll forteller at hun har hatt flere opplevelser der endring av doseringstidspunkt, for eksempel fra morgen til kveld, har ført til lindring av bivirkninger som svimmelhet og tretthet. En pasient husker hun spesielt godt. Pasienten var praktisk talt blind, og var avhengig av å huske informasjonen som hadde blitt gitt.

– Pasienten mente å ha fått informasjon om å bruke klopidogrel morgen og kveld. Vår farmasøyt reagerte på dette og tok kontakt med lege. Legen svarte at han ikke visste hvor denne informasjonen kom fra, og at dosering er som vanlig en tablett daglig.

– At vi på apoteket kan bidra oppleves verdifullt

Apoteker Caroline Skjørvestad Kloster ved Ryfylke apotek forteller at alle ansatte i apoteket informerer pasientene om Medisinstart, både apotekteknikere, ekstrahjelper og farmasøyter.

Hun opplever at farmasøytene i apoteket hjelper mange pasienter takket være Medisinstart.

– Vi har hatt pasienter som har tatt dobbel dose og brukt flere ulike statiner. Vi hadde en pasient som opplevde bivirkninger av Xarelto, som etter samtale fikk byttet til Lixiana og var utrolig fornøyd med det, sier Kloster.

– Feil bruk av legemidler er en stor årsak til sykdom i samfunnet. Mange må bruke legemidler over lang tid, og det er viktig at pasienten føler seg trygg på behandlingen. Ofte har legen dårlig tid ved forskrivning og oppfølging, så at vi på apoteket kan bidra her føles verdifullt - både for oss og kunden, sier Kloster.

Bytte av medisin fjernet hosten

Alle farmasøytene på Apotek 1 Kremmerhuset er kvalifiserte til å gjennomføre Medisinstart.

– Vi lærer av hverandre, deler gode opplevelse og backer hverandre opp. Den største motivasjonen er alle de fornøyde og takknemlige pasientene, og at vi opplever at vi virkelig gjør en forskjell, sier apoteker Kristine Aune.

Hun mener alle Medisinstart-samtaler de gjennomfører gjør en forskjell for pasientene.

– Vi hadde en pasient som hadde hatt covid og var plaget av hoste. Hun hadde også startet med en ACE-hemmer og hadde ikke fått informasjon fra legen om at dette kunne være en bivirkning. Dette hadde vedvart i flere uker, og påvirket både søvn og livskvalitet. Etter en ny samtale med legen fikk hun byttet blodtrykksmedisin og hosten forsvant. Hun kom tilbake og takket oss for at hun hadde fått et bedre liv, sier Aune.

Hun mener Medisinstart fører til bedre etterlevelse og mindre feilbruk ved at pasientene får en trygg og god start på behandlingen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring