Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Apotekforeningens årsrapport 2023

I 2023 brukte Apotekforeningen mye tid på å gi innspill til Apotekutvalgets utredning om fremtidens apotek. I tillegg har vi blant annet jobbet med å bedre tilgangen på vaksiner, sikre apotekene gode rammevilkår og fremme digitalisering i apotekene.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
21. mars 2024

2023 var et år med mange høringsinnspill, rekordhøy vaksinering, flere språkmektige farmasøyter, krevende legemiddelmangel og aktiv studentrekruttering (Foto: Apotekforeningen).

Vis Skjul bildetekst

 Helsepersonellkommisjonsrapporten ble lagt frem våren 2023. Den pekte på at helsetjenestens utfordringer må løses på andre måter enn gjennom økt bemanning. 

– Vi i Apotekforeningen har i 2023 vist hva apotekene kan gjøre for å sikre gode helsetjenester, når presset på leger, sykepleiere og helsefagarbeidere øker, sier Per T. Lund, i sitt forord.

Skulle utforske fremtidens apotek

Apoteklovutvalget ble nedsatt i 2022. Mandatet deres var å «utrede hvordan framtidens apotek skal innrettes, samtidig som de legemiddelpolitiske målsettingene ivaretas». Utvalget skulle også «vurdere regelverk knyttet til apotekvirksomhet generelt», og «spesielt vurdere behovet for reguleringer som legger til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger».

– I mai leverte Apotekforeningen inn høringssvar til utvalgets rapport. Vi kommenterte utvalgets forslag og presenterte konkrete tiltak som ikke var drøftet av utvalget, men som vi mente departementet burde ta med seg i det videre arbeidet, sier Lund. 

I forlengelsen av disse konkrete tiltakene, vedtok styret i Apotekforeningen høsten 2023 hvilke politiske mål foreningen skal jobbe mot de nærmeste årene.  

– Vi vil at apotekene skal tilby flere helsetjenester, som skal gi den enkelte legemiddelbruker bedre helse. Et eksempel er å bruke apotek som vaksinasjonssted. I 2023 vaksinerte farmasøyter og apotekteknikere flere nordmenn enn noen gang, sier Lund. 

Les hele årsrapporten

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdÅrsrapport 2023

Nysgjerrig på hva Apotekforeningen jobbet med i 2023?

Trykk her

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring