Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

8 av 10 mener apotekbransjen fungerer godt

Apoteklovutvalgets rapport bekrefter at dagens apoteksystem virker etter planen. Folk flest synes apotekbransjen fungerer godt, og ønsker at apotekene skal tilby flere helsetjenester.


Eva Cecilie Skreiberg
17. april 2023

Bilde fra Karl Johan, Oslo

Folk flest er fornøyde med apotekbransjen. Det viser vårens Apotekbarometer som måler befolkningens kunnskap om og holdninger til apotekbransjen.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det viser Apotekbarometeret, en spørreundersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Apotekforeningen.  

– I løpet av 20 år har antall apotek økt mye. Mange steder har fått et apotek, og de som hadde apotek har nå fått apotek med lengre åpningstider. Tilgangen på farmasøytisk kompetanse og enkel helsehjelp er lettere for folk flest nå, sier administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund.  

Formålet med loven oppfylles

I januar i år la Apoteklovutvalget frem sin utredning «Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig».

– Den gir en grundig gjennomgang av dagens apoteksystem og bekrefter i store trekk at apotekene oppfyller apoteklovens formål, sier Lund.

Apotekbarometeret viser at 78 prosent av respondentene mener apotekbransjen fungerer godt. Det støtter Apotekutvalgets konklusjoner. Videre sier 15 prosent at bransjen fungerer verken godt eller dårlig og 5 prosent mener den fungerer dårlig. De få som mener apotekene fungerer dårlig begrunner det med at konkurransen ikke fungerer og at apotekene er for opptatt av god inntjening.

– Det er staten som bestemmer hvor mye apotekene skal tjene på reseptpliktige legemidler. At apotekene knapt tjener penger på reseptbelagte legemidler, og må kompensere for det ved salg av andre varer, er en kjent sak, sier Lund. 

– Derfor må statens finansiering av apotekenes avanse prisjusteres. På den måten kan apotekene få betalt for den jobben de gjør, forsetter Lund.

Les også: Etterlyser modell for prisjustering

Ønsker mer helsehjelp i apotek

Ifølge undersøkelsen mener 2 av 3 at helsepersonell i apotek bør tilby mer enkel helsehjelp for å avlaste den øvrige helsetjenesten. Med enkel helsehjelp menes vaksinering, blodtrykksmåling og veiledning om legemiddelbruk.

– At 66 prosent svarer delvis enig eller helt enig i påstanden er et tydelig signal til politikerne. Fra tidligere vet vi at mange ikke ønsker å belaste helsetjenesten unødvendig, og da er det viktig at apotekene kan utgjøre et lavterskel helsetilbud slik at folk får den hjelpen de trenger, sier Lund.

For de som besøker apotekene mer enn to ganger i måneden svarer hele 74 prosent at de er enig i dette. Andelen øker altså med alderen, og det er flere kvinner enn menn som ønsker at apotekene tilbyr mer enkel helsehjelp.

Andre funn i undersøkelsen

  • Tilliten til apotekene holder seg fortsatt høy med en skår på 80.
  • 90 % er fornøyd med apoteket de benytter mest, og gir en skår på 80.
  • Kjennskapen til nettapotek har gått opp. 74 % kjenner nå til at det er mulig å handle reseptbelagte legemidler fra norske nettapotek.
  • 2 av 3 får uoppfordret informasjon når de kjøper reseptpliktige legemidler.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 27. februar – 1. mars 2023. 1033 personer har besvart undersøkelsen. Feilmarginene er på +/- 3%-poeng i de spørsmålene der hele utvalget er med. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile befolkningen over 18 år.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring