Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Apotekenes betaling for nasjonale e-helsesystem reduseres

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre prismodellen for bruk av offentlige e-helseløsninger, slik at apotekenes betaling blir redusert i 2024.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
22. september 2023

Bilde av Anne-Lise Härter, direktør e-helse i Apotekforeningen og illustrasjon

– Det er veldig gledelig at andelene apotekene skal betale for eksisterende tjenester blir nedjustert. Vi har jobbet lenge for å få til en mer rettferdig fordeling av betalingsplikten, sier Anne-Lise Härter, direktør e-helse i Apotekforeningen.

Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Det fremkommer i et høringsnotat om endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsning.

Norsk Helsenett (NHN) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført en evaluering av prismodellene for alle nasjonale e-helseløsninger.

Departementet foreslår på bakgrunn av denne nå en justering som påvirker fordeling av kostnadsveksten mellom aktørene som betaler for løsningene, deriblant apotek, bandasjist, regionale helseforetak og kommuner:

Andelen som apotek og bandasjist skal betale for eksisterende tjenester blir noe nedjustert, skriver departementet i høringsnotatet.

– Det er veldig gledelig at andelene apotekene skal betale for eksisterende tjenester blir nedjustert. Vi har jobbet lenge for å få til en mer rettferdig fordeling av betalingsplikten, sier Anne-Lise Härter, direktør e-helse i Apotekforeningen.

Apotekforeningen og helsemyndighetene har vært uenige om hvordan betalingsmodellene for nasjonale e-helseløsninger skal utformes.

– Prinsipielt mener vi apotekene bør få kompensert betalingen gjennom økt avanse på legemidlene. Når vi ikke har nådd frem med det standpunktet, er det likevel positivt at vi blir lyttet til når det gjelder fordelingen av betalingen. I praksis betyr forslaget at apotekenes kostnader til e-resept i 2024 reduseres med tre prosent fra 13,7 til 13,3 millioner, sier Härter.

Skal ikke betale for legenes systemer

Apotekforeningen har tidligere også påpekt at det er urimelig at apotekene skal betale for en tjeneste som de ikke kan bruke. Det gjelder det som er kalt sentral forskrivningsmodul, som utvikles for legenes forskrivning av legemidler.

I høringsnotatet står det tydelig at «apotek og bandasjister skal ikke betale for sentral forskrivningsmodul.»

I 2022 uttalte Härter at det ikke var rettferdig at apotekene måtte bidra med betaling for forskrivningsmodulen, når de ikke kan benytte den. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet åpenbare kommet til den samme konklusjonen

 

Høringsfristen er satt til 10. november 2023.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring