Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Apotekene må betale for legenes tilgang til e-resept

Myndighetene opprettholder apotekenes betalingsplikt for drift og forvaltning av e-resept. – Dette er ikke rettferdig. Gi oss en plass ved beslutningsbordet, svarer Apotekforeningen.


Eva Cecilie Skreiberg
31. oktober 2022

Bilde av Anne-Lise Härter i Apotekforeningen

– Hvis apotekene først skal bidra med å dekke kostnadene til drift og forvaltning av en nasjonal e-helseløsning, må de også ha mulighet til å påvirke beslutningen som tas, mener Anne-Lise Härter i Apotekforeningen.

Bo H. Slettjord/Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

Det kommer frem av høringsinnspillet Apotekforeningen sendte til Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av oktober. Høringssvaret gjelder endringer i forskrift om standard og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger).

Urettferdig kostnadsfordeling

I høringsnotatet fra 24. august fastholder departementet at apotekene skal betale 11 prosent av kostnadene til drift og forvaltning av e-resept.

Les også: Urimelig at apotekene skal betale for statens e-helseløsninger

Apotekene har allerede utviklet og betalt for tilgangen til e-resept.

– Apotekene har tatt ansvar for det praktiske og økonomiske knyttet til utvikling, innføring, forvaltning og drift av funksjonalitet for e-resept i apotekene, mens staten har tatt ansvar for det praktiske og økonomiske knyttet til utvikling av legenes løsninger. Dette er ikke hensyntatt i dagens finansieringsmodell, sier Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen.

Kan ikke bruke legenes moduler

Staten har bekostet funksjonalitet i forskrivningsmodulene slik at legene skal kunne bruke e-resept. I høringsnotatet legges det opp til at apotekene også må betale for legenes tilgang til e-resept.

– Apotekene kan ikke benytte legenes forskrivningsmodul, men må likevel bidra med betaling for disse. Det er ikke rettferdig, sier Härter.

I tillegg mener Härter at det er urimelig at apotekene skal betale for bruken av e-resept.

– Bruk av e-resept gir først og fremst nytte for innbyggerne, blant annet i form av økt pasientsikkerhet. Dette er en statlig pålagt løsning og statens ansvar, mener Härter.

Krever en plass ved bordet

Direktoratet for e-helse skal tilrettelegge for drøfting av prinsipper for kostnadsfordeling til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningen, og har opprettet et nasjonalt e-helseråd.

– Vi har, til tross for gjentakende forespørsler til Direktoratet for e-helse, ikke fått en plass i det nasjonale e-helserådet som drøfter dette og som samler sentrale aktører i helse- og omsorgsektoren, forklarer Härter.

– Hvis apotekene først skal bidra med å dekke kostnadene til drift og forvaltning av en nasjonal e-helseløsning, må de også ha mulighet til å påvirke beslutningen som tas, fortsetter Härter.

Les også: Lov om e-helse trekkes tilbake

Prisjustering er en mulig løsning

Apotekene blir ikke økonomisk kompensert gjennom økning i den myndighetsregulerte prisen på legemidler. Økte kostnader til drift og forvaltning av e-resept vil gi apoteket ekstra kostnader knyttet til drift av apotek som apoteket ikke har mulighet til å dekke inn via salg av legemidler.

– Dersom apotekene skal dekke kostnadene til drift og forvaltning av en nasjonal e-helseløsning, må den myndighetsregulerte apotekavansen justeres tilsvarende, avslutter Härter.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relatert InnholdHøringssvar fra Apotekforeningen

Les hele høringssvaret her

Les mer

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring