Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Forhastet stortingsbehandling av lovforslag om legemiddelberedskap

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et forslag om endringer i legemiddelloven og apotekloven til Stortinget. Apotekforeningen mener hastebehandling av forslaget kan få flere uheldige konsekvenser.


Jostein Soldal
8. mai 2024

– Vi er bekyret for konsekvensene av en hastebehadling av loveforslagene i Stortinget, sier Thor Arne Englund. (Foto: Kubrix)

Vis Skjul bildetekst

Lovforslaget var på høring høsten 2019, men ble ikke fulgt opp av departementet den gang på grunn av koronapandemien som brøt ut vinteren 2020. Nå har Stortinget lagt opp til hastebehandling av saken, slik at lovendringene kan bli vedtatt tidlig i juni.

Departementet foreslår i hovedsak tre endringer:

  • Lovhjemmel for å pålegge apotek og grossist rasjonering/restriksjoner på salg av legemidler.
  • Plikt for apotek og grossist til å gi Direktoratet for medisinske produkter elektronisk tilgang til lagerstatus.
  • Lovhjemmel for å forby parallelleksport av legemidler.

Apotekforeningen hadde flere innvendinger mot forslaget da det var på høring, og de fleste av disse gjelder fortsatt.

– Vi er prinsipielt positive til hjemmelen for at apotek skal rasjonere legemidler ved legemiddelmangel, sier Thor-Arne Englund i Apotekforeningen. Apotekbransjen har også forståelse for at myndighetene ønsker tilgang til lagerstatus, men mener dette kunne vært løst på en raskere og enklere måte enn det som foreslås av departementet.

Uklare rammer for bruk av hjemlene

– Generelt mener vi at forslagene til lovendringer gir legemiddelmyndighetene for vide og udefinerte rammer for å anvende unntakshjemlene som forslås, sier Thor-Arne Englund.

Han synes det er uheldig at lovforslaget nå skal hastes igjennom i Stortinget.

–  Etter å ha ligget tilsynelatende urørt i departementet i over fire år, skal endringene bankes igjennom i Stortinget i løpet av noen uker. Det blir vanskelig for stortingsrepresentantene å få belyst forslaget fra flere sider, og få hørt på de innvendingene de berørte partene måtte ha.

Frykter negative konsekvenser

Englund peker på at for eksempel forslaget om å kunne forby parallelleksport også kan påvirke muligheten for å parallellimportere legemidler ved legemiddelmangel.

– Dette er forhold som er lite drøftet i lovforslaget, og som de folkevalgte i liten grad får muligheten til å innhente annen informasjon om. Vi er bekymret for om dette forslaget faktisk heller svekker enn styrker legemiddelberedskapen i Norge, sier Englund.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring