Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Opposisjonen vil ha flere helsetjenester i apotek

Stortingets helse- og omsorgskomite har levert sin innstilling til behandling av helsebudsjettet for 2023. Det blir ikke vedtatt endringer som berører apotekene, men de borgerlige partiene ønsker seg legemiddelgjennomganger i apotek.


Jostein Soldal
9. desember 2022

Flere på Stortinget sier at apotekene har en viktig rolle i helsetjenesten og er nær på folk i hele landet. Det er en viktig erkjennelse.

Vis Skjul bildetekst

Stortingsflertallet sørger for at forslaget fra regjeringen blir vedtatt uten endringer på apotek- og legemiddelområdet.

– Det betyr dessverre at det ikke blir noen prisjustering av betalingen apotekene får for håndtering og rådgivning om reseptlegemidler i 2023 heller. Med den kraftige pris- og lønnsveksten som er forventet neste år, blir det stadig mindre lønnsomhet for apotekene. Denne utviklingen kan ikke vare inn i evigheten, sier Thor-Arne Englund i Apotekforeningen.

Han håper at Apotekutvalget, som utreder apotekenes fremtid, kan peke på en vei ut av dette uføret.

Vil utrede legemiddelgjennomgang i apotek

De borgerlige partiene (Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti) i Helse- og omsorgskomiteen, peker i budsjettinnstillingen på at det er store utfordringer knyttet til feil bruk av legemidler. De henviser til studien fra Diakonhjemmet sykehusapotek, som viser at en av fem akuttinnleggelser kan knyttes til legemidler.

Disse stortingsrepresentantene mener helsepersonell i apotek kan spille en større rolle i å forebygge feil legemiddelbruk ved å forklare hvordan de skal bruke legemidlene, oppklare eventuelle misforståelser og forebygge at pasienter velger å ikke ta legemidlene sine. De mener at jevnlig gjennomgang av medisinlisten til pasienter er viktig for å sikre riktig legemiddelbruk, og at det er på tide å diskutere om farmasøytene i apotek bør få et større ansvar i kontrollen av pasienters legemiddelbruk, i samarbeid med pasientens fastlege.

– Det er gledelig at så mange stortingspolitikere får øynene opp for apotekfarmasøytene som del av løsningen på helseutfordringene knyttet til feil legemiddelbruk. De sier at apotekene har en viktig rolle i helsetjenesten og er nær på folk i hele landet. Det er en viktig erkjennelse. Men dette forslaget blir nok ikke vedtatt av Stortinget i denne omgang. Det minner oss imidlertid om at det nytter å jobbe for flere gode pasientrettede helsetjenester i apotek, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring