Gå til innholdet

Apotekforeningen

Vi mener

Lite hjelp fra Stortinget mot legemiddelmangel

Det er dessverre få tegn til at flertallet på Stortinget tar tak i problemene med økende legemiddelmangel i fredstid når de nå behandler helseberedskapsmeldingen fra helseministeren. Det er overraskende, og synd for de hundretusenvis av pasienter som rammes av legemiddelmangel årlig.


Per T. Lund, adm. direktør
14. mars 2024

Det ville være naturlig å inkludere apotek, apotekansatte og legemiddelgrossister i planlegging og planverk. Slik er det foreløpig ikke, konstaterer Per T. Lund

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

I høringen om helseberedskapsmeldingen påpekte vi at meldingen la altfor lite vekt på å sikre tilgang til legemidler, også i fredstid. Meldingen sier svært lite om hvordan vi skal sikre tilgangen på legemidler i den normale hverdagen, uttalte Apotekforeningen da meldingen ble presentert.

Stortingsmeldingen løfter imidlertid frem viktigheten av god legemiddelberedskap i krig og kriser. Der er man opptatt av både innkjøp og lagring av legemidler, i tilfelle det skulle komme en «vinternatt». Men vi synes det er underlig at meldingen er mindre opptatt av distribusjon. Det kan virke som det tas for gitt at apotekene er der, uansett og alltid. Vi vil selvsagt gjøre det vi kan for at det skal være tilfelle, men synes like fullt det ville være naturlig å inkludere apotek, apotekansatte og legemiddelgrossister i planlegging og planverk.

Høyre ber om handling

I Stortingshøringen poengterte vi at det var en svakhet ved meldingen at den i svært liten grad undersøkte hvordan apotekene kan være en bidragsyter i krisetider. Det gjelder ikke bare legemiddelberedskapen, men også som bidragsyter i den kommunale helseberedskapen og i tilfelle behov for massevaksinering, tilgang på beskyttelsesmateriell og så videre.

Vi hadde håpet at Stortinget kunne rette opp i noen av de manglene meldingen hadde. Nå har Helse- og omsorgskomiteen sagt sitt, og saken skal opp til debatt i Stortinget rett over påske. Det er lite tradisjon for at det kommer vesentlige endringer fra komiteinnstillingen til Stortingsdebatten.

Men, rett skal være rett. I innstillingen er det noen ansatser til at enkelte partier har tatt legemiddelmangel som en helseberedskapsutfordring inn over seg. Den litt uvanlige alliansen av «Høyre og Rødt savner et større fokus i beredskapsmeldinga på legemiddelmangel, og at mangel på annet medisinsk utstyr i økende grad også er et problem i en normalsituasjon».

Høyre alene går et stykke videre, og «mener at regjeringen må gjøre mer for å bidra til at Norge ikke opplever en stadig økende legemiddelmangel, og at helseberedskapsmeldingen ikke følger dette godt nok opp».

Det er fortsatt håp om at flere henger seg på Høyres syn når meldingen skal debatteres. Uansett håper vi regjeringen tar inn over seg utfordringen med legemiddelmangel i fredstid, og setter inn virksomme tiltak i løpet av året.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring