Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Digitale meldinger mellom legekontor og apotek testes

Før jul ble de første digitale meldingene mellom apotek og fastlege sendt. Tre pasienter har blitt henvist til Medisinstart og apoteket har sendt journalnotat tilbake til lege digitalt.


Vendil Åse
16. januar 2023

På Solli legekontor. Fra venstre Tobias Dahlgren, Karianne Ødegaard (Jessheim apotek), Stein Vaaler, Cecilie Elisabeth Dønnum og Aase Brit Hertzenberg Fæhn

Apotekforeningen

Vis Skjul bildetekst

I dag finnes det ingen gode, digitale samhandlingsløsninger for å formidle informasjon mellom apotek og lege. Apotekforeningen har sammen med andre aktører etterlyst at dette bør komme på plass.  

– Det er veldig kjekt med digital dialog. Etter at jeg hadde sendt journalnotat fra Medisinstart for den ene pasienten, fikk jeg raskt melding tilbake om at legen kom til å seponere legemiddelet som pasienten hadde fått bivirkninger av, sier Karianne Kjos Ødegård, Apoteker ved Jessheim apotek.

Jessheim apotek, legene Stein Vaaler og Kristian Furuseth og Apotekforeningen har utviklet en prototype for helsefaglig dialog mellom lege og farmasøyt. Nå er også funksjonalitet på plass for å sende meldinger digitalt. Prosjektet er en del av en pilotstudie med Medisinstart for pasienter med diabetes type 2.

Les mer: Medisinstart – få en god start med medisinen din

Tre fornøyde pasienter

Foreløpig i prosjektet har Ødegård hatt tre Medisinstart-samtaler med pasienter som har startet opp med ny legemiddelbehandling for diabetes type 2, som lege ved fastlegekontoret på Solli klinikken har henvist digitalt.

– Jeg hadde to av samtalene i apoteket og en via telefon. De var alle fornøyde med samtalene, og sa etterpå at de følte seg tryggere på behandlingen, sier Ødegård.

Lege Stein Vaaler jobber ved Solli klinikken, og har henvist pasientene til apoteket på Jessheim.

– Dette har fungert veldig fint. Vi har fått tilbakemelding om at pasientene har vært veldig fornøyd med å få veiledningstjenesten Medisinstart i apoteket. Det var også nyttig for meg å få journalnotat fra apoteket etter at samtalene var gjennomført, sier Vaaler.

Ingen gode, digitale løsninger i dag

Gjennom helsefaglig dialogmelding oppsummeres kort det farmasøyten i apotek og pasienten har snakket om i Medisinstart-samtalen i pasientens journal.

– Informasjonen følger pasienten. Jeg tror dette kan være en hjelp til legene i oppfølgingen senere. Hvis alt går bra og det ikke er noen legemiddelrelaterte problemer, kan legen observere at alt er fint. Det er også nyttig å vite at behandlingen går som den skal. Er det noen legemiddelrelaterte problemer, kan legen snakke med pasienten neste gang det er kontroll, sier Ødegård.

Hun presiserer at de digitale, helsefaglige dialogmeldingene ikke erstatter det å ringe legen hvis det oppdages alvorlige legemiddelrelaterte problemer under en Medisinstart-samtale.

– Men hvis det er legemiddelrelaterte problemer vi ikke trenger å ringe om, er vi nå sikret at informasjon om det kommer frem til legen, sier hun.

Apotekeren mener at slik dialog kan være med på å bedre forholdet og samarbeidet mellom lege og apotek – og ikke minst bidra til at pasientene blir tryggere på sin legemiddelbehandling. Det er Vaaler enig i.

– En slik dialog vil kunne bidra til god rolleforståelse og gjensidig tillit mellom lege og farmasøyt, og et helhetlig godt behandlingstilbud til pasienten, sier Vaaler.

Prosjektet med helsefaglig dialogmelding mellom apotek og lege er støttet av Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi, og pågår ut 2023. Hensikten med prosjektet er å teste funksjonalitet og høste erfaringer for å utvikle nasjonale løsninger som alle apotek kan ta i bruk.


Om prosjektet helsefaglig dialogmelding

Formål: Riktigere legemiddelbruk for pasienter med diabetes type 2 gjennom samhandling mellom lege og farmasøyt i forbindelse med Medisinstart.

Målene er å

  • Identifisere hvilken informasjon fra Medisinstart-samtalene som er relevante og nødvendige opplysninger som lege bør motta
  • Utvikle funksjonalitet for å sende journalnotat mellom apotek og lege
  • Få erfaringer med å sende henvisning av pasient til Medisinstart fra lege til apotek
  • Få erfaringer med å sende journalnotat for pasient som har mottatt Medisinstart fra apotek til henvisende lege
Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring