Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Utvikler helsefaglig digital dialog mellom lege og farmasøyt

– Helsefaglig digital dialog mellom fastlegekontor og apotek gir oss en unik mulighet til å bedre det totale tilbudet til pasientene, sier tidligere fastlege Stein Vaaler.


Vendil Åse
24. mai 2022

– Antallet personer med type 2 diabetes er fortsatt økende i vårt samfunn. Det er derfor svært urovekkende at opptil halvparten av pasientene ikke tar sine legemidler som forskrevet av behandlende lege, sier lege Stein Vaaler. (Privat/Shutterstock)

Vis Skjul bildetekst

I disse dager er Apotekforeningen og diabeteslegene Stein Vaaler og Kristian Furuseth i gang med å utvikle en prototype for helsefaglig dialog mellom lege og farmasøyt i forbindelse med veiledningstjenesten Medisinstart. Prosjektet er en del av en pilot med Medisinstart for pasienter med diabetes type 2.

Les også: 265 apotek skal prøve ut Medisinstart for diabetes type 2

Ikke på plass i dag

I dag finnes det ingen gode samhandlingsløsninger for å formidle informasjon fra apotek til lege. Kommunikasjonen foregår per telefon og kan være forstyrrende og tidkrevende for både lege og farmasøyt. Det er ikke mulighet til å sende epikrise fra Medisinstart digitalt, og legen har heller ingen mulighet til å henvise til Medisinstart digitalt.

– En avgjørende faktor for at et slikt system skal fungere er en enkel elektronisk kommunikasjon mellom apotek og behandlende lege. På legekontoret i dag er det for eksempel allerede omfattende kommunikasjon mellom ulike helseaktører i form av elektroniske henvisninger, epikriser, sykemeldinger og medikamentforskrivning. Det er også innarbeidet enkel kommunikasjon i form av pleie og omsorgsmeldinger (PLO) som gjør det mulig å gi korte spørsmål, svar og beskjeder knyttet til pasientbehandlingen i sann tid, sier Vaaler.

Utvikler en prototype for helsefaglig dialog

I samarbeid med Vaaler og Furuseth skal Apotekforeningen utvikle en prototype for helsefaglig dialog mellom lege og apotek. Både innholdet i de helsefaglige meldingene skal beskrives og det tekniske rundt digital dialog mellom legekontor og apotek skal testes. Målet er å innføre en digital meldingsfunksjon nasjonalt.  

– Basert på pasienthistorier fra Medisinstart type 2 diabetes diskuterer vi hva som er relevant og nødvendig informasjon for legen å vite om og når informasjonen bør formidles. Er det noe som haster, eller kan det formidles etter at begge samtalene i Medisinstart er avholdt? Dersom legen ønsker å henvise en pasient til Medisinstart, hvilken tilleggsinformasjon kan være relevant å sende med? sier seniorrådgiver Hilde Ariansen i Apotekforeningen.

Styrke samhandling mellom profesjoner

Målet er å styrke samhandlingen mellom apotek og leger om Medisinstart.

– Vi håper studien vil kunne bidra til at farmasøyter og leger får økt forståelse for hverandres roller og dermed samhandler bedre i en ellers travel hverdag, sier Ariansen.

Veiledningstjenesten Medisinstart består av to samtaler med farmasøyt. Et viktig mål er å motivere for å bruke medisinen gjennom å gi veiledning og informasjon.

– Antallet personer med type 2 diabetes er fortsatt økende i vårt samfunn. Det er derfor svært urovekkende at moderne forskning viser at opptil halvparten av pasientene ikke tar sine legemidler som forskrevet av behandlende lege, sier Vaaler.

Det er nå et overordnet helsepolitisk mål å endre på denne situasjonen. I hverdagen på legekontoret kan det være vanskelig å få til en optimal oppfølging av pasienten ved oppstart av nye medikamenter, mener Vaaler.

Mener Medisinstart kan fange opp avvik

– Det er derfor spennende og lovende at farmasøyter på apotek kan bidra konkret gjennom Medisinstart. Ved å gjennomføre to strukturerte samtaler kort tid etter oppstart av et nytt medikament kan man med stor sannsynlighet fange opp avvik i forskrevet medikasjon, som igjen kan formidles tilbake til behandlende lege med pasientens samtykke. En slik dialog vil også bidra til god rolleforståelse og gjensidig tillit mellom lege og farmasøyt, og et helhetlig godt behandlingstilbud til pasienten, sier han.

Med Medisinstart på apoteket mener Vaaler at pasientene vil oppleve at helsevesenet tar situasjonen på alvor, og bidrar til å løse opp i problemer knyttet til forståelse og gjennomføring av medikamentell behandling.

– Forhåpentligvis vil også prosjektet bidra til større forståelse av hva som ligger til grunn for at så mange pasienter i dag ikke tar sine legemidler som forskrevet og derved kunne peke på løsninger, sier Vaaler.

Les mer: Over 400 samtaler om diabetesmedisin i apotek

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring