Gå til innholdet

Apotekforeningen

Forskning

Medisinstart hjelper 9 av 10 pasienter med legemiddelrelaterte problemer

En ny studie viser at Medisinstart avdekker legemiddelrelaterte problemer hos 78 prosent av personer med diabetes type 2. I 9 av 10 tilfeller blir problemene helt eller delvis løst gjennom samtale med farmasøyt.


Vendil Åse
8. mai 2024

– Den nye studien bekrefter det vi har ment lenge. Pasienter med diabetes type 2 har svært god nytte av Medisinstart, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Vis Skjul bildetekst

I 2022 og 2023 gjennomførte apotekbransjen en studie der Medisinstart ble testet ut for personer som skulle starte med behandling av diabetes type 2. Farmasøyter rapporterte anonyme data om avdekking og løsning av legemiddelrelaterte problemer fra 1331 Medisinstart-samtaler.

– Den nye studien bekrefter det vi har ment lenge. Pasienter med diabetes type 2 har svært god nytte av Medisinstart, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Studien «Avdekking av legemiddelrelaterte problemer ved Medisinstart for pasienter med diabetes type 2» er nå publisert på Farmatid.

Personer med diabetes type 2 har nytte av Medisinstart

Studien viser at Medisinstart avdekket legemiddelrelaterte problemer hos 78 prosent og 64 prosent av pasientene i henholdsvis Medisinstart-samtale 1 og 2. Ved samtale 2 var 61 prosent av de identifiserte problemene helt løst fra samtale 1 til samtale 2. 31 prosent var delvis løst.

– Medisinstart ble oppgitt som den viktigste årsaken til at de legemiddelrelaterte problemene ble helt eller delvis løst. 9 av 10 pasienter fikk hjelp med sine legemiddelrelaterte problemer. Studien konkluderer med at Medisinstart kan bidra til tidlig identifisering og reduksjon av legemiddelrelaterte problemer for personer som skal begynne på medisiner mot diabetes type 2, sier Andresen.

Det ble rapportert om nye legemiddelrelaterte problemer i 35 prosent av samtale 2, som ikke hadde vært diskutert i samtale 1.

– Den viser også hvor viktig det er å gjennomføre begge samtalene, siden nye problemer kan dukke opp, sier hun.

Vi må ta informasjonsbehovet på alvor

Farmasøytene oppga udekket informasjonsbehov og mulige bivirkninger som de viktigste problemene pasientene opplevde. Pasienter som var født i 1960 eller senere rapporterte oftere om legemiddelrelaterte problemer sammenlignet med de som var eldre.

– 52 prosent oppga at de hadde et udekket informasjonsbehov da de hadde samtale 1. Det synes jeg er veldig høyt. Pasienter med diabetes type 2 har behov for mye informasjon. Det var også litt overraskende at de yngre pasientene ser ut til å ha vel så stort informasjonsbehov som de eldre. Det må vi ta på alvor. Studien viser at personer med diabetes type 2 kan få god hjelp på apoteket. Vi håper myndighetene vil åpne for at vi kan gi Medisinstart også til denne pasientgruppen sier Andresen.

Noen pasienter hadde problemer med motivasjon til å bruke medisinen eller hadde bekymringer rundt det nye legemidlet. Andre hadde problemer med praktisk bruk. Mange ønsket mer informasjon om bivirkninger som kunne oppstå som følge av behandlingen.

– Dette er problemer som egner seg godt å diskutere med farmasøyter i apotek, noe resultatene av studien også viser, sier Andresen.

Pasientene savner veiledning i praktisk bruk

Studien ga også noen viktige indikasjoner på hvem som har størst risiko for legemiddelrelaterte problemer. De som bruker metformin, insulin eller GLP-analoger opplever oftere utfordringer med sin legemiddelbehandling. Av de som brukte injeksjonspreparater opplevde 25 prosent at de hadde utfordringer med praktisk bruk i samtale 1.

– Hvis vi i fremtiden skal tilby Medisinstart også for pasienter med diabetes type 2, er dette gode innspill å ha med oss i utviklingen og målrettingen av tjenesten. Vi ser for eksempel at praktisk veiledning i riktig injeksjonsteknikk er viktig, sier Andresen.

I tillegg viste studien at farmasøytene rapporterte flere legemiddelrelaterte problemer ved samtaler i apoteket sammenlignet med samtaler over telefon.

– Dette gjaldt spesielt for pasientene som brukte injeksjonspreparater. Det er noe vi skal ta med oss videre, sier Andresen.

I dag er det kun pasienter som skal starte med en ny medisin mot en hjerte- eller karsykdom som kan få Medisinstart som en offentlig finansiert tjeneste. Tjenesten består av to oppfølgingssamtaler med farmasøyt cirka 1-2 og 3-5 uker etter reseptekspedisjonen.

Om studien

  • 165 apotek deltok i studien som varte fra 1. mars 2022 til 31. januar 2023.
  • Pasienter som hentet ut et virkestoff mot diabetes type 2 som de ikke hadde brukt tidligere ble spurt om å delta i studien. 1331 Medisinstart-samtaler ble rapportert.
  • Dataene ble samlet inn anonymt ved hjelp av elektroniske spørreskjema.
  • Studien er gjennomført med støtte fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi.
  • Konklusjon: Medisinstart kan bidra til tidlig identifisering og reduksjon av LRP-er ved oppstart med diabeteslegemidler. Kunnskap om faktorer assosiert med LRP-er, er nyttig ved videreutvikling og målretting av tjenesten.
  • Publisert i NFT 4|2024: Avdekking av legemiddelrelaterte problemer ved Medisinstart for pasienter med diabetes type 2

Les også: – Utvid Medisinstart til pasienter med diabetes type 2

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring