Gå til innholdet
Aktuelt om apotek

Bransjestandard for håndtering av legemiddelmangel i apotek er på plass

Apotekbransjen er enige om en felles bransjestandard for å hjelpe og trygge pasienter som rammes av legemiddelmangel i Norge.


Vendil Åse
18. februar 2020

Med en bransjestandard om legemiddelmangel er målet å bidra til god og likeverdig behandling i apotek, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Med en bransjestandard om legemiddelmangel er målet å bidra til god og likeverdig behandling i apotek, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Kubrix

Vis Skjul bildetekst

Helsedirektoratet anbefaler 29 tiltak for å forbedre den nasjonale legemiddelberedskapen. Et av tiltakene kan nå krysses av som utført. Bransjestandard for håndtering av legemiddelmangel i apotek ble tirsdag 18. februar godkjent av Apotekforeningens styre.

– Legemiddelmangel er dessverre et økende problem. Apotekansatte gjør hver dag en viktig jobb med å hjelpe og trygge pasienter som opplever at legemidlet de vanligvis bruker plutselig ikke er å få tak i. Med en bransjestandard om legemiddelmangel er målet å bidra til god og likeverdig behandling i apotek, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

– Det er økende antall mangler på legemidler som brukes i primærhelsetjenesten og som er viktige for mange pasienter. Det har gjort at rollen til apotek og apotekansatte er blitt enda viktigere når det gjelder å bidra til trygg og sikker legemiddelbruk i en travel hverdag. Det har derfor vært ønskelig at det utarbeides en bransjestandard for hvordan apotek og apotekansatte kan bidra til å trygge legemiddelbruken i forbindelse med redusert tilgang på legemidler, sier Kirsten Hjelle i Helsedirektoratet.

Apotekansatte strekker seg langt
Representanter fra de tre store apotekkjedene og sykehusapotekene har sammen laget bransjestandarden. Lund forteller at det ikke har vært vanskelig for apotekbransjen å bli enige.

– Det er viktig for oss at pasientene føler seg trygge og at de er blitt godt ivaretatt når de forlater apoteket, på tross av at det kan være en vanskelig situasjon, sier Lund.

Han forteller at mange apotekansatte strekker seg langt for å hjelpe pasienter som opplever legemiddelmangel.

– Når pasienter opplever legemiddelmangel er det en krevende situasjon også for apotekansatte, og i mange situasjoner føler de seg nok maktesløse. Med en bransjestandard er det beskrevet tydelig hva som forventes av dem og hvilke verktøy de har tilgjengelig. Det tror jeg mange apotekansatte kommer til å sette pris på, sier Lund.

– Apotekets informasjon og veiledning til pasienten vil bidra til å løse situasjonen ved redusert tilgang på legemidler og vil bidra til økt pasientsikkerhet, sier Kirsten Hjelle i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet har også ønsket at det utarbeides et kurs for apotekets rolle i forbindelse med håndtering av legemiddelmangel i apotek. Apokus utarbeider i disse dager et kurs om legemiddelmangel som støtter implementeringen av den nye bransjestandarden i apotek. Kurset skal etter planen være ferdig i løpet av våren.

Les bransjestandarden: Håndtering av legemiddelmangel i apotek


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring