Gå til innholdet

Apotekforeningen

Flere eldre og høyere forbruk

I perioden fra 2010 til 2020 har forbruket av reseptpliktige legemidler økt med nesten 22 prosent per innbygger. Den viktigste forklaringen på denne økingen er endret alderssammensetning i befolkningen. Eldre mennesker bruker vesentlig mer legemidler enn yngre. Fra 2010 til 2020 har folketallet i Norge økt med 10 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 31 prosent.

Les mer

De 10 mest brukte legemidlene i 2020

De ti mest brukte legemidlene i Norge i 2020 er alle gjengangere blant de mest brukte legemidlene de siste årene. Selv om stadig færre nordmenn har høyt blodtrykk, er tre av legemidlene på listen blodtrykksenkere – kandesartan, amplodipin og ramipril. To legemidler på listen brukes mot allergi (cetirizin og desloratadin). I 2019 var det to statiner på listen (atorvastatin og simvastatin) som senker kolesterolet. Simvastatin har falt ut av listen i 2020, mens atorvastatin har økt salget og befester posisjon som det mest brukte legemidlet i Norge. De øvrige legemidlene på listen i 2020 brukes mot halsbrann (pantoprazol), feber og smerter (paracetamol), blodproppforebygging (acetylsalisylsyre) og D-vitaminmangel (kolekalsiferol). Sistnevnte er ny på listen i 2020.

Reseptpliktige legemidler fordelt etter aldersgrupper

Figuren under viser hvordan legemiddelbruken øker med alderen. Kjønnsforskjellene i aldersgruppen 25-49 år og særlig 15-24 år skyldes i stor grad kvinners bruk av prevensjonsmidler. Over halvparten av legemiddelbruken blant kvinner mellom 15 og 24 år er prevensjonsmidler. Tallene inkluderer kun legemidler hentet etter resept. Legemiddelbruk i sykehjem etc. er dermed ikke inkludert. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring