Gå til innholdet

Flere eldre og høyere forbruk

I perioden fra 2010 til 2019 har forbruket av reseptpliktige legemidler økt med 19 prosent per innbygger. Den viktigste forklaringen på denne økingen er endret alderssammensetning i befolkningen. Eldre mennesker bruker vesentlig mer legemidler enn yngre. Fra 2010 til 2019 har folketallet i Norge økt med nesten 10 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med vel 21 prosent.

Les mer

De 10 mest brukte legemidlene i 2019

De ti mest brukte legemidlene i Norge i 2019 er alle gjengangere blant de mest brukte legemidlene de siste årene. På listen er to statiner (atorvastatin og simvastatin) som senker kolesterolet. Selv om stadig færre nordmenn har høyt blodtrykk, er det fremdeles mer enn 800 000 som bruker legemidler mot høyt blodtrykk. Tre av legemidlene på listen er blodtrykksenkere – kandesartan, amplodipin og ramipril. To legemidler på listen brukes mot allergi (cetirizin og desloratadin). De øvrige brukes mot halsbrann (pantoprazol), feber og smerter (paracetamol) og blodproppforebygging (acetylsalisylsyre).

Reseptpliktige legemidler fordelt etter aldersgrupper

Figurene viser hvordan legemiddelbruken øker med alderen. Kjønnsforskjellene i aldersgruppen 25-49 år og særlig 15-24 år skyldes i stor grad kvinners bruk av prevensjonsmidler. Over halvparten av legemiddelbruken blant kvinner mellom 15 og 24 år er prevensjonsmidler. Tallene inkluderer kun legemidler hentet etter resept. Legemiddelbruk i sykehjem etc. er dermed ikke inkludert. 

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring