Gå til innholdet

178 000 kunder er innom et apotek - hver dag

I 2019 besøkte 54,2 millioner kunder et apotek i Norge. Det tilsvarer at 178 000 kunder daglig tok turen innom et apotek. Kundebesøk defineres som antall avsluttede ekspederinger i kassen. Et kundebesøk kan gjelde utlevering av legemidler eller andre varer etter en eller flere resepter, og/eller kjøp av reseptfrie legemidler eller handelsvarer.

54,2
millioner kundebesøk i 2019

Kunder med resept

De fleste kunder oppsøker apotek for å hente ut et legemiddel på resept. Hvit- og blåresepter utgjorde 96,6 prosent av det samlede antall resepter i 2019. I 90,2 prosent av alle reseptene rekvireres det et reseptpliktig legemiddel, 2,8 prosent av alle reseptene er rekvirering av reseptfrie legemidler og 7,0 prosent er rekvirering av handelsvarer (medisinsk forbruksmateriell og ernæringsmidler).

De fleste som er innom et apotek er der for å hente et legemiddel på resept

Fra papir til e-resept

E-resept ble innført i Norge i 2012. Du får e-resept i stedet for papirresept uansett hvor du bor i landet. I 2019 var 91,3 prosent av alle legemiddelpakninger solgt på resept en e-resept, mens det tilsvarende tallet i 2018 var 90,5 prosent. 

Folk har høy tillit til apotekene

Apotekbarometeret for høsten 2019 viser at 71 prosent av respondentene har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden målingen startet i 2002.

Les mer

Mer statistikk

Apotekforeningen © 2020
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring