Gå til innholdet

Apotekforeningen

179 000 kunder er innom et apotek - hver dag

I 2020 besøkte 54,5 millioner kunder et apotek i Norge. Det tilsvarer at 179 000 kunder daglig tok turen innom et apotek. Kundebesøk defineres som antall avsluttede ekspederinger i kassen. Et kundebesøk kan gjelde utlevering av legemidler eller andre varer etter en eller flere resepter, og/eller kjøp av reseptfrie legemidler eller handelsvarer.

54,5
millioner kundebesøk i 2020

Folk har høy tillit til apotekene også i 2020

Apotekbarometeret for høsten 2020 viser at 80 prosent av respondentene har stor eller svært stor tillit til apotekene i Norge. Tilliten til norske apotek har vært stabilt høy helt siden målingen startet i 2002.

Les mer
Bilde av en graf som viser tillitsskåren, der apotek ligger høyest og helsekost lavest.

Hva handler kunder i apoteket?

De fleste kunder oppsøker apotek for å hente ut et legemiddel på resept. I 89,6 prosent av alle reseptene rekvireres det et reseptpliktig legemiddel, 2,9 prosent av alle reseptene er rekvirering av reseptfrie legemidler og 7,5 prosent er rekvirering av handelsvarer (medisinsk forbruksmateriell og ernæringsmidler).

De fleste som er innom et apotek er der for å hente et legemiddel på resept

Fra papir resept til e-resept

95 260 multidosebrukere

Per september 2020 var det 95 260 brukere av multidose. Med multidose menes maskinell pakking av doseringspakker til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine til riktig tid. Multidose er særlig nyttig når brukere av hjemmesykepleien eller beboere på sykehjem trenger hjelp med legemidlene. 

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring