Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

FrP: Vi ønsker at farmasøyter skal få forskrivningsrett

VALG 2021: Fremskrittspartiet vil at fagkompetansen til farmasøyter i større grad skal brukes for å avlaste resten av helsevesenet, og ønsker at farmasøyter skal få forskrivningsrett.


Jostein Soldal
21. juni 2021

Vår målsetning er at Norge skal ha lavest behandlingstid for å godkjenne nye legemidler i Europa, sier Morten Stordalen i Frp. (Foto Stortinget)

Vis Skjul bildetekst

Apotek.no har stilt fire spørsmål til et knippe av landets fremste helsepolitikere. Frem mot stortingsvalget vil vi publisere de svarene vi får. Fjerde helsepolitiker ut er Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet.  

Hvilken rolle bør farmasøytene i apotekene ha i arbeidet for å sikre befolkningen trygg og riktig legemiddelbehandling?
– Fremskrittspartiet vil at fagkompetansen til farmasøyter i større grad skal brukes for å avlaste resten av helsevesenet, og det er derfor vi ønsker at farmasøyter skal få forskrivningsrett. Informasjon om medisinene og opplæring i bruk og dosering bør i størst mulig grad gis på apotekene.

Norge er i dag en sinke i å ta i bruk nye legemidler. FrP vil ha større faglighet i godkjenningen av nye legemidler, mer hensyn til pasientene og mindre til pris, samt kortere behandlingstid. Vår målsetning er at Norge skal ha lavest behandlingstid for å godkjenne nye legemidler i Europa.

► I lys av de utfordringene primærhelsetjenesten står overfor, er det oppgaver du mener apotekene kan ta et større ansvar for i fremtiden?
– Fremskrittspartiet har lenge engasjert seg for å sikre farmasøytrekvirering av vaksiner. Dette bidrar til at apotekene kan avlaste fastlegene på en god måte og bidra til at terskelen for å ta influensavaksine reduseres. Det at man kan ta flere vaksiner på apotek, er både en forenkling for folk flest og en bedre fordeling av viktige oppgaver i helsetjenesten.

Hva synes du om at Oslo kommune bruker apotek for å øke kapasiteten til å vaksinere innbyggere mot covid-19?
­– Det er bra, og noe man også bør gjøre flere steder i landet. Det viktigste er at den som skal sette vaksine har nok kunnskap rundt kundens helsetilstand til å gjøre vurdering av om vaksine bør utsettes eller ikke gis. Jeg har høy tillit til at farmasøytene og apotekene klarer å håndtere dette på en god måte.

Høsten 2020 vaksinerte apotek 100 000 risikoutsatte innbyggere mot influensa. Hvilken rolle mener du apotekene bør ha i vaksinasjonsprogrammene fremover?
– Fremskrittspartiet har lenge talt for at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa i apotek skal bli en realitet. Etterspørselen og behovet vil bli enormt, og her kan apotekene avlaste fastlegene.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring