Gå til innholdet

Apotekforeningen

I apotek jobber det helsepersonell

Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven er de underlagt samme grunnleggende lovverk som andre grupper av helsepersonell. 

Les mer
6913
årsverk i apotek i 2020

Flere farmasøyter i apotek

Over tid har det vært endringer i fordelingen mellom yrkesgruppene i apotek. Andelen farmasøyter har gått opp, mens det blir stadig færre uten fagutdanning. Tallene under er fra 2020.

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring