Gå til innholdet

Apotekforeningen

6,9 prosent omsetningsøkning fra 2019 til 2020

Apotekene hadde i 2020 en totalomsetning på 40,2 milliarder kroner inkl. merverdiavgift. Dette er en vekst på 6,9 prosent fra 2019. Til sammenlikning var omsetningsøkningen 2,2 prosent fra 2018 til 2019. 

40,2
milliarder kroner

Omsetning for et gjennomsnittsapotek i 2020

Gjennomsnittlig omsetning per apotek var i 2020 41,2 mill. kroner inkludert mva, en økning på 4 prosent fra 2019. Det er store variasjoner mellom apotekene, og sykehusapotek har betydelig høyere omsetning enn primærapotek. Sykehusapotekene omsatte i gjennomsnitt for 257 mill. kroner, mens primærapotek hadde en gjennomsnittlig omsetning på 33,8 mill. kroner. 

Apotek omsetter mest reseptpliktige legemidler

Legemidler utgjør mer enn ¾ av apotekenes omsetning. I tillegg selger apotekene medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som i stor grad finansieres av folketrygden. Apotekene selger også andre produkter knyttet til helse og velvære, for eksempel hudpleieprodukter. De siste årene har tjenester i apotek fått økt omfang. Det offentlig finansierte tjenester som Medisinstart, Inhalasjonsveiledning og overvåket utlevering av LAR-legemidler. Apotekene tilbyr også andre tjenester, blant annet vaksinasjon. Figuren nedenfor viser omsetning fordelt på kategorier i 2020, der alt salg av tjenester og varer som ikke er legemidler er kategorisert som «andre varer og tjenester.»

Mer statistikk

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring