Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekforeningens arbeid i 2022 har vært preget av å gi innspill til Apotekutvalgets utredning om fremtidens apotek, i tillegg til å bedre tilgangen på vaksiner, tilby flere veiledningstjenester, sikre stabile rammevilkår for apotekene og fremme digitalisering i apotekene.

1. Bedre tilgangen til vaksiner

Etter at farmasøyter fikk rekvireringsrett for vaksiner mot sesonginfluensa i 2020, har det blitt enda enklere for befolkningen å få satt vaksinen i apotek. Apotekforeningen har jobbet for å utvide rekvireringsretten til å gjelde alle ikke-levende vaksiner.

Les mer

2. Veiledningstjenester i apotek

Mange legemiddelbrukere med kroniske sykdommer ønsker seg oppfølging i apotek. Apotekforeningen har i 2022 koordinert arbeidet med å tilby Medisinstart for pasienter med diabetes type 2 i utvalgte apotek.  

Les mer

3. Gode rammevilkår for apotekene

For å sikre stabile rammevilkår i fremtiden har foreningens arbeid inn mot Apotekutvalget vært viktig i 2022. I tillegg har foreningen utredet og planlagt tiltak for å sikre tilgangen på farmasøyter.

Les mer

4. Digitalisering og e-helse i apotek

I 2022 har Apotekforeningen jobbet aktivt med å fremme apotekenes interesser innen e-helse, som blant annet Pasientens legemiddelliste (PLL). Dette er langsiktige prosesser og noen krever både forskriftsendringer og utredninger.

Les mer

5. Bærekraft i apotek

Høsten 2022 nedsatte Apotekforeningen en arbeidsgruppe for bærekraft, som skal koordinere bransjefelles aktiviteter innen feltet. Apotekene gjør allerede et omfattende arbeid når det gjelder å ta imot returlegemidler. 

Les mer

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring