Gå til innholdet

Apotekforeningen

God apotekpraksis

En kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet

«God apotekpraksis» er en kvalitetsstandard for apotekenes kjernevirksomhet. 
Hovedmålgruppen er de ansatte i apotek.

Bransjens egne krav

«God apotekpraksis» er bransjens egne krav som bidrar til å sikre varer og tjenester av høy kvalitet. Pasientsikkerhet og pasientorientering er førende prinsipper. Kravene kan fremheve, utdype eller gå utover lovkrav på områdene.

«God apotekpraksis» gir pasienter/kunder og myndigheter mulighet til å se om bransjen oppfyller egne krav. 

Grunnlag for kvalitetsarbeid

«God apotekpraksis» er grunnlag for apotekenes kvalitetsarbeid. Det enkelte apotek eller kjede utvikler ytterligere kvalitetskrav til egen virksomhet, som grunnlag for utvikling av egne mål og rutinebeskrivelser.

Spesifikke bransjestandarder

I tillegg til «God apotekpraksis» finnes det flere standarder for ulike virksomhetsområder. Disse bransjestandardene er mer detaljerte enn «God apotekpraksis».

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring