Gå til innholdet

Apotekforeningen

Apotekforeningens arbeid har i 2023 vært preget av å gi innspill til Apotekutvalgets utredning om fremtidens apotek. I tillegg har vi jobbet med å bedre tilgangen på vaksiner, tilby flere veiledningstjenester og fremme digitalisering i apotekene.

Apotekenes rolle i vaksinasjonsarbeidet

I 2023 satte norske apotek over 370 000 vaksiner. Det er flere enn noen gang. Størstedelen av vaksinene var influensavaksiner, men også reisevaksiner og boostervaksiner. I tillegg har apotekene hjulpet kommuner med å sette koronavaksiner. 

Les mer

Helsetjenester for riktig legemiddelbruk

Mange legemiddelbrukere med kroniske sykdommer ønsker seg oppfølging i apotek. Apotekforeningen har i 2023 koordinert arbeidet med å tilby Medisinstart for pasienter med diabetes type 2 i utvalgte apotek, samt startet opp prosjeketet - Medisinstart på flere språk.  

Les mer
Helsetjenester for riktig legemiddelbruk

Apotekene løser mangelsituasjoner

Legemiddelmangel er krevende, både for pasient og helsepersonell. Apotekene bruker mye tid på å hjelpe pasientene med å finne alternativer dersom det er mangel. I de aller fleste tilfellene finner apotekansatte en løsning. 

Les mer
Apotekene løser mangelsituasjoner

Bedre rammevilkår for apotek

Apotekenes økonomiske rammevilkår er et av Apotekforeningens viktigste arbeidsområder. Trinnprisordningen har spart staten og pasientene for milliarder av kroner. Ordningen er fortsatt viktig for å sikre apotekene nødvendige inntekter. 

Les mer

Digitalisering og e-helse i apotek

Digital fullmaktsløsning  og pasientens legemiddelliste er vitkig for norske apotek og Apotekforeningen jobber for å sikre apotekenes interresser. Digitalisering er langsiktige prosesser og noen krever forskriftsendringer og utredninger.

Les mer

Apotekenes nye felles IT-grunnmur

Det er viktig at apotekene deltar i digitalisering av helsesektoren. Apotekbransjen har gått sammen om å utvikle en felles apotekløsning, som kalles Eik. Den nye løsningem skal bedre samhandlingen mellom apotek og mellom apotek og andre helseaktører. 

Les mer
Bedre samhandling mellom apotek

Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Tilgang på kvalifiserte farmasøyter er en av apotekbransjens største utfordringer. Det må utdannes nok farmasøyter til å dekke behovet apotekene har. Særlig er det politisk viktig å sikre distriktsapotekene tilgang til farmasøytisk kompetanse. 

Les mer
Sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft

Bærekraft i apotek

Norske apotek gjør allerede mye knyttet til bærekraftig drift, og Apotekforeningens arbeidsgruppe for ESG (Environmental, Social og Governance), som på norsk betyr miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold, har i 2023 sett nærmere på hvordan dette arbeidet kan videreutvikles.  

Les mer
Bærekraft i apotek

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring