Gå til innholdet

Apotekforeningen

Nyhet

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Bent Høie: – God veiledning kan gi pasientene et bedre liv

– Farmasøytenes veiledning om bruk av inhalatorer er et viktig tilbud til astma- og kolspasientene, slik at de kan få best mulig effekt av legemidlene sine, sier helseminister Bent Høie.


03.03.2016

 Bent Høie: – God veiledning kan gi pasientene et bedre liv

– Det er utrolig viktig at vi får ordentlig veiledning. Dette kan gjentas og gjentas i det uendelige, sier Trine Tomter som bruker inhalasjonslegemidler. Helseminister Bent Høie følger med på inhalasjonsveiledningen i apotek. (Foto Kubrix/Nicolai Karlsen)

3. mars lanserte han den nye apotektjenesten Inhalasjonsveiledning

– Farmasøytene har veldig mye viktig kompetanse som samfunnet i dag ikke utnytter godt nok. Nå gjør vi noe med det. God veiledning kan sikre at pasienten får bedre mestring av eget liv, sier Høie.

På Apotek 1 i Stortingsgaten demonstrerte farmasøyt Tonje Krogstad og pasient Trine Tomter, som bruker inhalasjonslegemidler, hvordan Inhalasjonsveiledning foregår i praksis for helseministeren og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Bent Høie var fornøyd med det han fikk se, og har store forventninger til tjenesten.  

Kan gjentas i det uendelige

– Jeg håper pasientene vil melde tilbake at de opplever bedre effekt av den behandlingen de får, at det skjer mindre feil, og at vi som samfunn får større nytte av de ressursene vi bruker på legemidler, kommenterte Høie.

– Det er utrolig viktig at vi får ordentlig veiledning. Dette kan gjentas og gjentas i det uendelige. Når du får beskjed om at du har en sånn lidelse og kommer til legen eller inn i et apotek, så glemmer du å høre etter første gangen. Det er kjempepositivt at vi får dette tilbudet i apotekene, sier Trine Tomter.

Stortinget har bevilget fem millioner kroner til tiltaket, og apoteket får refundert 80 kroner for hver pasient som får den standardiserte veiledningen.

– Dette er apotekenes store sjanse til å vise at de kan bidra mer. Nå gjelder at de leverer, sa Sveinung Stensland om tjenesten som skal evalueres i løpet av 2016.
 

 Om Inhalasjonsveiledning

 

  • Inhalasjonsveiledning går ut på at pasienten viser farmasøyten sin egen inhalasjonsteknikk. Farmasøyten gir deretter råd og veiledning hvis det oppdages noe som kan forbedres.

 

  • Hvis pasienten ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å lære bort teknikken.

 

  • Pasienten kan også få informasjon om hvordan man ser om inhalatoren er tom, om renhold og om oppbevaring. 

 Riktig inhalasjonsteknikk er kjernen i den nye tjenesten fra apotek. Pasient Trine Tomter viser hvordan hun gjør det.

 

Bent Høie snakker med pasient Trine Tomter og har store forventninger til inhalasjonstjenesten i apotek.
I bakgrunnen står farmasøyt Tonje Krogstad. (Alle foto Kubrix/Nicolai Karlsen)

 

 


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring