Gå til innholdet

Apotekforeningen

Nyhet

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Elektroniske løsninger for nettapotek skal være klare til høsten

I år ble det lov å drive netthandel med reseptbelagte legemidler. De elektroniske løsningene som skal gi trygg tilgang til e-reseptene, er klare til høsten.


04.03.2016

Elektroniske løsninger for nettapotek skal være klare til høsten

– Dagens løsninger er ikke bygget for nettapotek, og det må gjøres endringer i reseptformidleren, sier Terje Wistner i Apotekforeningen. De elektroniske løsningene skal være klare til høsten. (Foto Espen Solli)

– Dagens løsninger er ikke bygget for nettapotek, og det må gjøres endringer i reseptformidleren.  Vi trenger effektive nettapotekløsninger, samtidig som sikkerhet rundt helseopplysninger må bli godt ivaretatt, sier Terje Wistner, direktør for Teknologi og e-helse i Apotekforeningen. 

Nå arbeides det for fullt med å etablere en sikker tilgang til e-reseptsystemet fra nettapotek.

Sikrer helseopplysningene
Det har vært gjennomført et omfattende arbeid for å sikre at helseopplysninger ikke kommer på avveie når nettapotek skal begynne å ta i bruk e-resept. I tillegg er det lagt vekt på at nettapotekene skal kunne tilby gode tjenester med gode brukeropplevelser.

– I fjor utarbeidet vi sammen med Helsedirektorat felles planer og premisser for bruk av e-resept i nettapotek. Nå er vi godt i gang med spesifikasjonsarbeidet, et arbeid vi regner med skal være ferdig i løpet av mars. Endringene som må gjøres i reseptformidleren skal være ferdig utviklet og testet i løpet av september. Nettapotekene vil da få anledning til å teste sine løsninger opp mot reseptformidleren. Hvis dette virker som det skal, får de tilgang til de elektroniske reseptene og kan dermed drive netthandel med reseptpliktige legemidler, sier Wistner.

For å redusere kompleksiteten er det i første i omgang ikke åpnet for å tilby netthandel med fullmakter, men det vil være mulig å hente ut resepter for egne barn under 16 år.

Ulike ansvarsområder
Det er etablert en felles styringsgruppe for prosjektet med deltakelse fra Direktoratet for e-helse, Apotekforeningen og Statens legemiddelverk.

Direktoratet for e-helse har ansvaret for å tilrettelegge for etablering av nettapotek gjennom å gjøre endringer i e-reseptløsningen, og har prosjektansvaret for dette.

Apotekforeningen har deltatt i spesifikasjonsarbeidet og har fremmet krav og gitt innspill til e-reseptløsningen på vegne av apotekene. 


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring