Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Legemiddelmangel engasjerer politikerne

– Jeg ønsker en årlig rapportering til Stortinget om utviklingen i legemiddelmanglene, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V).


Jostein Soldal
8. desember 2016

Ketil Kjenseth (V) spør om legemiddelmangel.  Sveinung Stensland (H) mener årsaken ligger hos legemiddelindustrien.

Ketil Kjenseth (V) spør om legemiddelmangel. Sveinung Stensland (H) mener årsaken ligger hos legemiddelindustrien.

Jostein Soldal | Bjørn Kvaal

Vis Skjul bildetekst

Ønsket fremkom da Stortinget denne uken behandlet Kjenseths spørsmål til helseminister Bent Høie, om hva statsråden vil gjøre, nasjonalt og internasjonalt, for å sikre oss mot fremtidig legemiddelmangel i Norge.

Det er bred politisk enighet om utfordringene, men ikke like full enighet om årsakene til legemiddelmanglene.

Legemiddelindustrien er synderen

De fleste er enige om at årsakene til mangelsituasjoner er produksjonsproblemer, at legemidler blir trukket fra markedet, eller at etterspørselen etter legemidler øker så mye at det ikke kan leveres nok. Av og til er det også noen som mener eksport av legemidler som er kjøpt inn til det norske markedet, er en del av årsaken. Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) tok et kraftig oppgjør med denne oppfatningen i Stortinget.

– Legemiddelindustrien påstår at parallelleksport av legemidler er et problem for norsk forsyning. Jeg vil påstå at kvoteringen av varer til det norske markedet som industrien driver med, er et større problem. Ikke sjelden går grossistene tomme fordi de ikke får nok varer fra produsentene til å dekke innenlands behov. Går en gjennom produktene med forsyningssvikt i fjor – og det har jeg gjort – er det kun et fåtall, hvis noen, som hadde parallelleksport. Argumentet om parallelleksport er hult i denne sammenheng, sa Stensland fra Stortingets talerstol.

Stensland mener legemiddelindustrien er for opptatt av profitt og for lite opptatt av å vurdere risiko.

– Jeg har tidligere kritisert legemiddelindustrien for ikke å ta stort nok ansvar for forsyningen. Det er en kritikk jeg vil gjenta her. Industrien synes mer opptatt av å markedsføre nye legemidler enn å sørge for at de som er i markedet, faktisk er å få tak i, sa Stensland.

Trenger bedre rapportering

Apotekforeningen har tidligere i år pekt på visse mangler ved statens registrering og rapportering av legemiddelmangler. Ketil Kjenseth fulgte opp dette i et av sine innlegg.

– For å gi oss politikere og innbyggere en mer helhetlig rapportering om legemiddelstatus vil jeg ønske meg en årlig rapportering eller redegjørelse til Stortinget. Jeg håper dette er noe statsråden vil vurdere å innføre for å gi oss stortingspolitikere en bedre makroforståelse av hva legemiddelmangel er i vår tid. Apotekforeningen foreslår innføring av en ny kategorisering av legemiddelmangel, primært for å gi en bedre informasjon om det reelle omfanget av mangler, hvor en særlig kan si noe om alvorlighet og varighet samt eventuelt peke på mulige tiltak for å redusere risiko. Jeg håper disse to tiltakene er noe statsråden vil vurdere, sa Kjenseth.

Helseminister Bent Høie vil vurdere forslagene fra Ketil Kjenseth.

­–  Dette er forslag som jeg skal ta med meg og vurdere videre. Vi har bl.a. en årlig stortingsmelding om pasientsikkerhet og kvalitet der dette kanskje kunne vært et naturlig tema, svarte Høie.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring