Gå til innholdet
Helsepolitikk

Farmasøytutlevering har kommet et viktig skritt nærmere

Legemiddelverket foreslår at det innføres en ny ordning med farmasøytutlevering, der flere legemidler kan bli reseptfrie. Apotekenes oppfølgingsansvar bør forskriftsfestes.


Jostein Soldal
4. januar 2017

Per T. Lund tror det er mulig å få til en god løsning for farmasøytutlevering, men det er behov for ytterligere konkretisering av det opplegget Legemiddelverket foreslår.

Per T. Lund tror det er mulig å få til en god løsning for farmasøytutlevering, men det er behov for ytterligere konkretisering av det opplegget Legemiddelverket foreslår.

Dreamstime

Vis Skjul bildetekst

Dette fremgår av utredningen Legemiddelverket har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi har foreslått varianter av en slik ordning helt siden apotekene bidro aktivt med utlevering av legemidler mot influensa under pandemien i 2009. Nå er jeg glad for at vi har kommet et skritt videre gjennom denne utredningen fra Legemiddelverket. Dette er en ordning som kan gjøre hverdagen litt enklere for mange mennesker, på en trygg og god måte, mener Per T. Lund i Apotekforeningen.

Kan også gjelde reseptmedisin
Farmasøytutlevering kan defineres som en tilleggstjeneste i apotek, hovedsakelig en strukturert informasjonstjeneste som skal gjennomføres ved utlevering av enkelte reseptfrie legemidler, skriver Legemiddelverket. De mener ordningen vil være et tiltak for å redusere risikoen ved bruk av legemidler. Dermed kan også noen legemidler som i dag er på resept, bli reseptfrie, fordi apoteket får plikt til å gi ekstra informasjon til kunden eller til å følge en sjekkliste i samtale med kunden.

Lund mener det virker fornuftig å forskriftsfeste ordningen, men savner en tydeligere statlig styring av farmasøytutlevering.

– Jeg mener ordningen i for stor grad er lagt i hendene på legemiddelindustrien, når Legemiddelverket helt og holdent vil overlate til industrien å avgjøre omfanget av ordningen. Det er også uklart hvem som skal ha ansvar for å utarbeide den standardiserte informasjonen og sjekklistene. Det gjenstår derfor dessverre noe utredningsarbeid før farmasøytutlevering blir en realitet, mener Per T. Lund.

Fortsatt behov for konkretisering
Han tror likevel det er mulig å få til en god ordning med ytterligere konkretisering av det opplegget Legemiddelverket foreslår. Med en aktiv dialog mellom legemiddelprodusenter, Legemiddelverket og apotekbransjen, mener Lund at ordningen kan få et omfang som er stort nok til at publikum oppfatter farmasøytutlevering som et gode.

Høyre har foreslått en ordning med farmasøytutlevering i sitt partiprogram, og Stortinget ba om en utredning da de behandlet Legemiddelmeldingen i fjor vinter.

– Nå er det viktig med aktiv politisk oppfølging i departementet, slik at ordningen raskest mulig kan bli gjennomført i apotekene, understreker direktøren i Apotekforeningen.

Les om ordningen med «farmasøytutlevering» i Storbritannia i denne rapporten fra Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (pdf)


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring