Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

LAR-pasienter skal få standardisert oppfølging i apotek

Fra 1. juni blir utlevering av LAR-legemidler i apotek en standardisert tjeneste med offentlige takster. – Dette er viktig for å sikre et likt tilbud i hele landet. Vi tror også at dette kan gi flere LAR-brukere muligheten til å få legemidlene sine utlevert i apotek, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.


Vendil Åse
20. februar 2017

Fra 1. juni blir utlevering av LAR-legemidler i apotek en standardisert tjeneste med offentlige takster.

Fra 1. juni blir utlevering av LAR-legemidler i apotek en standardisert tjeneste med offentlige takster.

Jens Sølvberg

Vis Skjul bildetekst

– Apotekbransjen har arbeidet for en nasjonal tjeneste for utlevering av medisiner i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) i over ti år. Vi har vært opptatt av at tilbudet i apotek skal være tilgjengelig for alle pasienter som kan ha nytte av det. For å få til ensartede tjenester og like betaling for arbeidet, må det etableres en nasjonal takst for jobben som gjøres i apotekene, sier Tysnes.

I 2016 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere grunnlaget for en nasjonal godtgjørelse for ulike utleveringsprosedyrer av LAR-legemidler fra apotek. De regionale helseforetakene (RHF), Legemiddelverket, pasientforeningene og Apotekforeningen har deltatt i arbeidet. Rapporten ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 1. februar.

I rapporten er oppgavene tilknyttet utlevering av LAR-legemidler i apotek beskrevet, og det er utarbeidet takster for de ulike oppgavene. Godtgjørelser utover det avansen dekker er fastsatt på delutleveringer og overvåkning av inntak, og det er et eget administrasjonsgebyr for hver LAR-pasient.

Helsedirektoratets mandat har vært å sikre RHFene forutsigbare utleveringskostnader som skal være på nivå med eller lavere enn dagens kostnader. Det er også et mål at alle apotek skal kunne tilby utlevering og overvåkning av inntak av LAR-legemidler. Det er et mål at betalingen skal kunne skje gjennom en elektronisk oppgjørsordning.

Rammene for den nasjonale oppgjørsavtalen er på plass. Nå utarbeider RHFene og Apotekforeningen detaljene i denne oppgjørsavtalen, som signeres av partene i god tid før 1. juni. Apotekforeningen har hatt mandat fra sitt styre til å forhandle på vegne av alle medlemmer i foreningen.

Tredelte, offentlige takster
Alle oppgaver knyttet til registrering og istandgjøring av doser med LAR-legemidler inngår i en ordinær reseptekspedisjon og er regulert av dagens apotekavanse. Utover dette er det utarbeidet en tredelt godtgjørelse. Under oppsummeres kort denne godtgjørelsen, se rapporten for mer informasjon.

Delutleveringer
Ved utlevering av deler av en pakning følger apotek normal regulering for avanse per pakning og legger til en egen LAR-sats for delutlevering på 36,75 kr.

Overvåket inntak
Overvåket inntak er en oppgave som klart ligger utenfor hva som kan forventes ved ordinær reseptekspedisjon, og får egne takster.
Overvåket inntak av flytende metadon: 36,75 kr pr overvåket inntak
Overvåket inntak tabletter buprenorfin: 98 kr pr overvåket inntak

Administrasjonsgebyr
Ekstraoppgavene som apotek har knyttet til oppfølging av utleveringsordning og journalføring er oppgaver som ligger utenfor hva som kan forventes ved ordinær reseptekspedisjon. Apoteket får dermed et administrasjonsgebyr per LAR-pasienter på 196 kr i måneden.

– Apotekbransjen har arbeidet for en nasjonal tjeneste for utlevering av medisiner i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) i over ti år, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Stian Gregersen

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2023
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring