Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Medisinstart ga bedre etterlevelse hos pasienter

To år etter at forskningsprosjektet Medisinstart startet opp, kommer de første resultatene fra studien. Her kommer det blant annet frem at pasienter som bruker statiner mot forhøyet kolesterol har hatt stort utbytte av tjenesten.


Martin Grevstad
14. oktober 2016

- Medisinstart økte etterlevelsen hos pasienter som skulle begynne på ny hjerte- og karmedisin, sa Ragnar Hovland, utviklingsleder i Apokus, og forskningsansvarlig for Medisinstart-studien.

- Medisinstart økte etterlevelsen hos pasienter som skulle begynne på ny hjerte- og karmedisin, sa Ragnar Hovland, utviklingsleder i Apokus, og forskningsansvarlig for Medisinstart-studien.

Vendil Åse

Vis Skjul bildetekst

De første resultatene fra studien ble presentert under Apotekforeningens temaseminar på Mesh 13. oktober. Utviklingsleder i Apokus, og forskningsansvarlig for Medisinstart-studien, Ragnar Hovland fortalte til de fremmøtte at man kan konkludere med at Medisinstart økte etterlevelsen hos pasienter som skulle begynne på ny hjerte- og karmedisin.

– I Medisinstartgruppen var det fem prosentpoeng flere som brukte legemidlene riktig etter 18 uker, sammenlignet med kontrollgruppen. Blant statinbrukere var tallet noe høyere, her økte andelen som etterlevde behandlingen med 10 prosentpoeng etter 18 uker, sier Hovland.

Fikk færre problemer og ble mindre bekymret
Hovland fortalte at pasientene som deltok i studien fikk færre problemer og ble mindre bekymret etter Medisinstart.

– Det var en nedgang i legemiddelrelaterte problemer og bekymringer på 36% fra den første til andre oppfølgingssamtalen, forteller Hovland.

Han synes også det var gledelig å kunne fortelle at pasientenes opplevelse av Medisinstart var veldig positiv. Da pasientene ble spurt om hvor fornøyd de var med oppfølgingssamtalene i Medisinstart, ble resultatet en gjennomsnittsscore på 5,3 på en skala fra 1-6.

Blant statinbrukere var det ti prosentpoeng flere som brukte legemidlene riktig etter 18 uker.

Fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg var også godt fornøyd med resultatene som ble presentert på Mesh. Han skrøt av farmasøytene som har deltatt i studien og mener resultatene viser at farmasøyter kan være et viktig bidrag til riktigere legemiddelbruk blant pasienter med hjerte- og karsykdommer.

– Da Stortinget behandlet Legemiddelmeldingen i vinter, sa de at de er positive til oppfølgingssamtaler i apotek. De ba samtidig departementet vurdere flere apotektjenester i tråd med dette, dersom forsøket med Medisinstart skulle vise gode resultater. Nå står vi her med fasiten i hånden og kan konstatere at resultatene er gode. Det blir spennende å se hva politikerne nå gjør, sier Faksvåg.

God samfunnsøkonomi
Han forteller at apotekbransjen ønsker å delta enda mer for å oppnå myndighetenes målsetninger om pasientens helsetjeneste.

– Dette er ikke et spørsmål om hva det vil koste, men hva samfunnet kan spare og pasientene oppnå, sier Faksvåg.

Ivar Sønbø Kristiansen og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics presenterte en samfunnsøkonomisk analyse av virkningene av Medisinstart for pasienter, helsetjeneste og samfunn - med spesielt fokus på statinbrukerne. De konkluderte med at Medisinstart gir helsegevinster, og at tjenesten er samfunnsøkonomisk svært lønnsom, spesielt for statinbrukerne. Tjenesten er også direkte lønnsom for staten, selv med nøkterne og ganske pessimistiske premisser, mener Kristiansen og Sæther.  

Internasjonal metode
Medisinstart-studien er en åpen randomisert kontrollert studie med to parallelle armer, der intervensjonen Medisinstart har blitt undersøkt opp mot en kontrollgruppe som har fått normal oppfølging i apoteket. Etterlevelsen blant pasientene som har deltatt i studien ble målt ved hjelp av et spørreskjema.

Studien ble gjennomført ved 67 apotek og i underkant av 1500 pasienter deltok.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring