Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Ny utredning om apotekenes rolle og rammer

Helseministeren har varslet at han vil nedsette et nytt offentlig utvalg, nesten 25 år etter at forrige NOU ble laget om apoteksektoren.


Jostein Soldal
14. juni 2021

– Tiden er inne for en gjennomgang av regelverket, og av apotekenes roller og rammevilkår, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i HOD.

HOD/ Borgos Foto AS

Vis Skjul bildetekst

– Det er veldig spennende at vi nå skal få en ny offentlig utredning om hvilke roller staten ønsker at apotekene skal ha, og en vurdering av nødvendige justeringer i apotekenes rammevilkår, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Han har deltatt i et innspillsmøte hos statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet, der en rekke aktører la frem sine synspunkter på hva som bør med i utvalgets mandat.

– Det har vært en stor utvikling i apotekbransjen siden forrige NOU i 1997, og det har vært en rivende teknologisk utvikling siden den gang. Det har kommet nettapotek, og apotekenes rolle er utvidet med nye tjenester og vaksinering. Vi må utrede grundig hvilke konsekvenser denne utviklingen har for apotekmarkedet. Tiden er inne for en gjennomgang av regelverket, og av apotekenes roller og rammevilkår, sa Jahrmann Bjerke da hun åpnet møtet.

Må vurdere apotekenes rolle i helsetjenesten

Lund la vekt på at utredningen må undersøke og beskrive hvordan apotekene i større grad kan hjelpe pasientene med legemiddelbruken og sikre høyere kvalitet i legemiddelbehandlingen.

– Apotekene kan være en del av svaret på fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Utredningen må beskrive hvordan dette kan gjøres. Den bør også skissere hvilke områder som egner seg best for å utvikle nye tjenester i apotek, der det tas hensyn til tilgjengelighet og kompetanse i apotek, og behovet for å avlaste øvrig helsetjeneste, sa Lund.

Apotekforeningen er opptatt av at apotekene skal ha gode rammevilkår. Det er helt nødvendig å gå kritisk gjennom de økonomiske rammevilkårene. Der staten stiller krav til apotek og samtidig bestemmer betalingen til apotek, må det være slik at betalingen for oppgavene skal dekke kostnadene ved oppgavene og en rimelig lønnsomhet. Her er det nødvendig med en grundig gjennomgang i det arbeidet utvalget skal gjøre.

Må bruke kompetansen i apotekene

Anne Berit Walter, som representerte farmasiutdanningene, var opptatt av at utredningen må vurdere hvordan det kan legges bedre til rette for at den farmasøytiske kompetansen i apotek kan brukes enda bedre. Hun var også opptatt av hvordan det kan legges bedre til rette for samhandling mellom farmasøyter og annet helsepersonell.

Øystein Askim fra Apotek 1 gruppen, understreket at apotekaktørene må være trygge på at det er grunnlag for å investere tungt på faglig kompetanse i apotekene også i fremtiden, og at rammevilkårene må være forutsigbare. Hege Willoch fra NMD var blant annet opptatt av at apotekenes rolle som lavterskel helsetilbud også må sikres for fremtiden.

­– Vi vil så snart som mulig fastsette mandatet og nedsette utvalget. Planene er at utvalget kan komme i gang rett etter sommeren og bruke et år på arbeidet, sa Jahrmann Bjerke avslutningsvis.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring