Gå til innholdet

Apotekforeningen

Ledergruppen


Ledelsen i Apotekforeningen
 


Per T. Lund

Adm. direktør

Tlf: 21 62 02 00
Mob: 906 91 915
Twitter
Blogg
per.lund@apotek.no

Thor-Arne Englund

Direktør Næringspolitikk

Tlf: 21 62 03 00
Mob: 476 83 657
thor-arne.englund@apotek.no

Anne-Lise Härter

Direktør e-helse

Tlf: 21 62 02 36
Mob: 901 96 521
anne-lise.harter@apotek.no

Hanne Andresen

Fagdirektør

Tlf: 21 62 02 75
Mob: 91 73 13 65
hanne.andresen@apotek.no

Jostein Soldal

Kommunikasjonssjef

Tlf: 21 62 02 72
Mob: 911 98 662
Twitter
jostein.soldal@apotek.no

 

Ledelsen i AS Apotekernes Hus

 


Leif Ola Rød

Direktør finans og konsernstyring, daglig leder

Tlf: 21 62 03 48
Mob: 901 04 305
leif.ola.rod@apotek.no

Christian T. Laderud

Økonomidirektør

Tlf: 21 62 02 11
Mob: 91 31 59 13
christiant.laderud@apotek.no

Steffan Antonsen

IT- og HR-sjef

Tlf: 21 62 02 27
Mob: 928 60 181
Steffan.antonsen@apotek.no

Steffen Næss

Leder økonomiavdelingen

Tlf: 21 62 02 17
Mob: 951 39 132
steffen.naess@apotek.no

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2022
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring