Gå til innholdet
Bransjestandarder

Standarder for ulike virksomhets-områder

I tillegg til God apotekpraksis finnes det flere standarder for ulike virksomhetsområder, og flere standarder er under utvikling. Disse bransjestandardene er mer detaljerte enn God apotekpraksis, og God apotekpraksis viser til de overordnede prinsippene.
  

Det finnes bransjestandarder for:

Håndtering av legemidler som er underlagt krav om sikkerhetsanordninger i henhold til forfalskningsdirektivet

Bransjestandarden skal ivareta Forfalskningsdirektivets pasientsikkerhetsperspektiv gjennom å bidra til
at apotek forhindrer salg av forfalskede legemidler.

Bruksanvisningsetiketten

Bransjestandarden skal sikre at legemidler etter resept utlevert til pasient eller dyreeier er forsvarlig merket med bruksanvisningsetikett som sier hvilken pasient eller dyreeier som skal bruke legemidlet og hvordan og når legemidlet skal brukes.

Medisinstart

Bransjestandarden skal sikre likeverdig kvalitet på tjenesten i alle apotek. Pasienter som mottar tjenesten,
skal få individuelt tilpasset veiledning etter oppstart med det nye legemidlet. Med utgangspunkt i
pasientens behov og legens forskrivning, skal tjenesten fremme riktig legemiddelbruk og øke pasientens
etterlevelse.

Farmasøytkontroll i reseptekspedisjonen

Bransjestandarden skal bidra til forsvarlig bruk av legemidler og økt pasientsikkerhet. Den skal sikre at alle resepter på legemidler og næringsmidler blir faglig vurdert av farmasøyt før utlevering.

Rådgivning ved salg av reseptfrie legemidler

Bransjestandarden skal bidra til riktig legemiddelbruk. Bransjestandarden skal sikre at apoteket tilbyr kunden informasjon og råd om bruk av reseptfrie legemidler. 

Inhalasjonsveiledning

Bransjestandarden skal sikre at pasienter som har mottatt tjenesten vet hvordan inhalatorene deres skal brukes, og har kunnskap om når inhalasjonsmedisinene skal tas. 

Tjenesten skal bidra til at astma- og kolspasienter oppnår god sykdomskontroll. 

Håndtering av falske resepter

Bransjestandarden skal bidra til å redusere omfanget av falske resepter ved at

  • Reseptforfalskninger politianmeldes
  • Opplysninger om reseptforfalskninger gjøres tilgjengelig for andre apotek
  • Bransjen følger utviklingen og omfang av falske resepter

Salg av sprøyter og kanyler

Bransjestandarden skal bidra til å redusere smittepress og infeksjonsfare, ved å sikre at apotekene gir befolkningen tilgang til rene sprøyter og kanyler uavhengig av hva utstyret skal brukes til. 

Informasjonssikkerhet

Bransjestandarden skal bidra til at kun de som har rett til det får utlevert

  • helse- og personopplysninger
  • legemidler og handelsvarer på resept

Rådgivning til sped- og småbarnsforeldre

Bransjestandarden skal sikre kvaliteten i apotekets faglige rådgivning til sped- og småbarnsforeldre.

Apotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring