Gå til innholdet
Aktuelt om apotek: H-resept

Kreftlegemidler inn i H-reseptordningen fra 1. mai

Fra 1. mai blir finansieringsansvaret for flere kreftlegemidler flyttet fra blåreseptordningen til H-reseptordningen. Tre av legemidlene som nå tas inn i ordningen beholder trinnpris og kan byttes i apotek.

Endringen medfører at det for første gang blir trinnpris innenfor H-resept. Tre legemidler som har generisk bytte og trinnpris i dag får finansieringsansvaret overført fra folketrygden til H-reseptordningen i helseforetakene, men beholder generisk bytte i apotek og trinnpris.

– Vi er glad for beslutningen om å bruke generisk bytte i apotek og trinnpris innenfor H-resept. Det vil styrke generikamarkedet, og sikre lave priser over tid, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

I 2016 ble det omsatt legemidler på H-resept for nær 3,3 milliarder kroner, en økning på neste 50 prosent fra 2015. I løpet av 2017 vil H-reseptordningen komme til å øke med ytterligere nær 25 prosent, og vil utgjøre over 4 mrd kroner.

Overgangsordning
Det er etablert en overgangsordning for pasienter med blåresepter som har utløp mellom 1. mai 2017 og 30. april 2018. Disse pasientene kan hente ut legemidlene på apoteket etter slike blåresepter også etter 1. mai, men apoteket skal ekspedere reseptene som H-resepter. Overgangsordningen gjelder til pasientens blåresept er utekspedert eller går ut på dato, maksimalt til og med 30. april 2018.

Om H-reseptordningen
H-reseptordningen omfatter legemidler som rekvireres på resept til enkeltpersoner til bruk hjemme, hvor finansieringsansvaret for legemidlet er lagt til spesialisthelsetjenesten.  

Legemidler i H-reseptordningen består blant annet av sykdomsmodifiserende, biologiske legemidler til behandling av revmatiske lidelser (TNF-hemmere), en del legemidler til behandling av multippel sklerose, legemidler mot hepatitt C og flere legemidler til behandling av kreft. Legemidlene i ordningen er kostbare, og ved å plassere finansieringsansvaret hos de som initierer bruken av legemidlene har myndighetenes intensjon vært å sikre best mulig kostnadskontroll.

27. april 2017

  

Apotekforeningen © 1999-2017
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse