Gå til innholdet

Apotekforeningen

Årsrapporter

Hva har vi gjort?

Apotekforeningen har siden 2016 laget digitale årsrapporter. Hvilke mål er oppfylt i løpet av året og hva har vi gjennomført i året som er gått? Årsrapportene inneholder tall og fakta, og forteller litt om hvem vi er og hvor vi skal.

Årsrapport 2022: 
Apotekene bestod prøven

I 2022 slapp pandemien taket, og apotekene viste at de er en viktig ressurs i helseberedskapen. De sikret trygg og stabil legemiddelforsyning, og drev som normalt i en krisetid. Videre viste apotekene at de kan mobiliseres til massevaksinering, og at de utgjør et viktig lavterskeltilbud i helsetjenestens førstelinje. Les årsrapporten

 


Årsrapport 2021: 
Da vi gikk inn i 2021 var vi fulle av håp

2021 skulle bli et bedre år enn 2020. Pandemien skulle slås tilbake, og hverdagen skulle gjenerobres. På mange måter fikk vi rett, selv om koronapandemien fortsatt preget store deler av året også for Apotekforeningen og apotekbransjen. For vår del hadde vi fire hovedmålsetninger som styrte mye av aktivitetene våre i 2021. De går vi nærmere inn på i årsrapporten for 2021. Les årsrapporten

 


Årsrapport 2020: 
Apotekene har gjort en kjempeinnsats under pandemien

Da forordet til årsrapporten for 2019 ble skrevet i februar i fjor, ante vi lite om hva som lå foran oss. Apotekforeningen hadde store ambisjoner om å sette apotekene på den helsepolitiske agendaen, og vi hadde mange planer for å videreutvikle apotekene. 12. mars sa det «pang».  Les årsrapporten

 Årsrapport 2019: 
Krevende år med legemiddelmangel 

2019 har vært et godt, men også krevende, år for apotekene. Spesielt vil jeg trekke frem den uvurderlige innsatsen apotekene gjør for pasientene når det er legemiddelmangel. De ringer naboapotekene, snakker med grossistene og legene. De finner andre pakningsstørrelser, doseringer eller godkjente utenlandske pakninger av samme legemiddel. Les årsrapporten

 


Årsrapport 2018: 
Helsetjenester i apotek er en suksess

I januar 2008 kom rapporten «Helsetjenester i apotek». 10 år etter kan vi si at den ene av disse virkelig har blitt en suksess. Hittil har over 150.000 pasienter fått inhalasjonsveiledning og i 2018 fikk over 55.000 sjekket inhalasjonsteknikken sin på apoteket. Les årsrapporten

 

 


Årsrapport 2017: 
Tre hendelser som har vært spesielt viktige

2017 har vært et veldig godt år for oss som jobber i og for apotekbransjen. Det er særlig tre hendelser jeg vil trekke frem: Den første er Stortingets vedtak om å finansiere Medisinstart over statsbudsjettet. Den andre er igangssettelsen med å utvikle et nytt felles IT-system for apotekbransjen. Og den siste hendelsen jeg vil trekke frem er innføringen av en ny avansemodell som hensyntar jobben apotekene faktisk gjør. Les årsrapporten

 


Årsrapport 2016: 
Å oppsummere det året vi har lagt bak oss kunne vi gjort med ett eneste ord - Inhalasjonsveiledning

For første gang får pasienter en tjeneste i apotek som er betalt av folketrygden. Det har resultert i 50 000 veiledningssamtaler mellom farmasøyter og astma- og kolspasienter i løpet av det første året. Vi har hørt om utallige pasienter som har fått pusten tilbake etter disse samtalene. Jeg er stolt og imponert over den innsatsen som er gjort i apotekene for denne pasientgruppen. Les årsrapporten

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring