Gå til innholdet

Apotekforeningen

Aktuelt om apotek

Helsepersonell må stå sammen i kampen mot antibiotikaresistens

Apotekansatte har flere viktige funksjoner for å sikre riktig bruk av antibiotika. Nå får de ekstra støtte fra en ny veileder, brosjyrer og en felles bransjestandard.


Vendil Åse
19. oktober 2023

Apotekforeningen og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har lenge samarbeidet om riktig antibiotikabruk i befolkningen i kampen mot antibiotikaresistens. Resultatet av dette samarbeidet var tema for Apotekforeningens webinar torsdag 19. oktober.

– Feil bruk av antibiotika er definert som den viktigste årsaken til utviklingen av antibiotikaresistens, innledet fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Apotekansatte har flere viktige funksjoner

– Antibiotikaresistens er en stor og sammensatt utfordringer og den kan ikke løses av enkelte helsepersonellgrupper alene. Kampen mot antibiotikaresistens må vi stå i sammen som samfunn og som helsepersonell, sier Knut Erik Emberland, lege ved Universitetet i Bergen og i ASP.

Han mener apotekansatte har flere viktige funksjoner i kampen mot antibiotikaresistens.

– Det er både i forbindelse med reseptekspedisjonen, i selvvalget og i forbindelse med retur av antibiotika.

– Det er farmasøyter og andre apotekansatte som står for den aller siste kontakten med pasientene før antibiotikakuren starter. Apotekansatte har dermed en unik posisjon til å gi god og nyttig informasjon som ikke alltid blir godt nok kommunisert i legekonsultasjonene, sier Emberland.

Får hjelp til god egenomsorg i apotek

Han mener også det i mange tilfeller er viktig å råde publikum til ikke å besøke lege, men heller velge å se an med god egenomsorg.

– Mange pasienter oppsøker apotek i sin søken etter sykdomslindrende behandling og mange av disse er også usikre på om de trenger antibiotika. De apotekansatte fungerer da som viktige rådgivere i hvordan plagene kan håndteres, og om den syke bør oppsøke lege. Apotekene er en viktig arena for å spre informasjon til befolkningen om antibiotikaresistens og om vanlige symptomers forløp, sier han.

Og til sist er apotekansatte viktige i håndteringen av ubrukt antibiotika.

– Ved å legge til rette for retur til apotek og sikker destruksjon av antibiotika, unngår vi at restantibiotika brukes ved en senere anledning når det ikke trengs, eller at det havner i naturen.

Et samarbeid på tre bein

Samarbeidet med ASP har resultert i spesielt tre ting: En årlig returkampanje, en bransjestandard med veileder for apotek og tre apotekbrosjyrer.

ASP og Apotekforeningen har i flere år samarbeidet om en årlig returkampanje i november i anledning den internasjonale antibiotikadagen, 18. november.

– I den årlige kampanjen samarbeider vi med apotekene, som får returposer, plakater og informasjonskort, sier Lavin Kadir, farmasøyt i ASP.

Veileder med gode råd til antibiotikapasienten

– I veilederen «Gode råd til antibiotikapasienten» finner apotekansatte faglig forankret og løpende oppdatert informasjon om riktig bruk av alle markedsførte antibiotika, sier Kadir.

I tillegg har ASP utarbeidet tre brosjyrer, som er et supplement for apotekansatte når de veileder kunder i selvvalget. Apotekbrosjyrene beskriver symptomer som kjennetegner luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon og øyekatarr. 

– Vi har i første omgang valgt ut temaer som kommer igjen og hvor vi vet at kunden ofte oppsøker apoteket før de kommer til legen, nettopp fordi det er et lavterskeltilbud, sier Kadir.

Apotekenes felles bransjestandard

– Vi setter stor pris på den jobbe ASP har gjort nå, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

I tillegg til samarbeidet med ASP, har apotekbransjen sammen utarbeidet en felles bransjestandard, «Veiledning ved ekspedisjon av antibiotika». Den skal sikre at alle pasienter som får utlevert antibiotika får veiledning i trygg og riktig bruk, og veiledningen skal være basert på «Gode råd til antiobiotikapasienten».

– Bransjestandarden implementeres nå i alle apotek utover høsten. Jeg håper at november i år ikke bare blir en returkampanje, men at befolkningen også merker at vi er blitt enda bedre i å veilede i riktig bruk av antibiotika, sier Andresen.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring