Gå til innholdet

Apotekforeningen

Forskning

Farmasøyter er viktige når multidose blir elektronisk

Farmasøyter finner flere feil og bruker mer tid ved multidose i e-resept. Det viser en ny doktorgradsavhandling som har studert innføring av e-multidose.


Eva Cecilie Skreiberg
13. januar 2023

Bilde av anette vik jøsendal

– Farmasøytene fant og løste problemer med hver 9. elektroniske multidoseresept, noe som kan skyldes at farmasøyten har tilgang til mer informasjon mener Anette Vik Jøsendal. Foto: Sjarm fotostudio AS

Vis Skjul bildetekst

Rundt 100 000 nordmenn får legemidlene sine ferdig pakket i forseglede poser (multidose). De aller fleste har papirbasert multidose. Feil og manglende oppdatering av papirlistene har skapt utfordringer for apotekene.

Multidose i e-resept (også kalt e-multidose) er en elektronisk løsning som gir multidoseapotekene tilgang til en oppdatert liste over alle legemidler og kosttilskudd en multidosepasient bruker. Multidoseansvarlig lege sender e-multidose via Reseptformidleren.

Skal bedre pasientsikkerheten

– Multidose i e-resept er et viktig tiltak for å øke pasientsikkerheten. Farmasøyter er viktige sikkerhetsnett som fanger opp problemer med reseptene, men vi må jobbe bedre sammen og plassere ansvaret på rett sted, sier Anette Vik Jøsendal, som arbeider ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Tromsø.

Før jul disputerte hun ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Doktoravhandling hennes handler om hvordan digitale multidoseløsninger påvirker pasientsikkerheten og ansvarsforholdet mellom lege og apotek. Hun fant at det var forskjell på papirbasert og elektronisk forskrivning for pasienter som får multidose.

– Farmasøytene fant og løste problemer med hver 9. elektroniske multidoseresept de ekspederte. Dette er høyere enn det vi finner på papirmultidose, noe som kan skyldes at farmasøyten har tilgang til mer informasjon om disse pasientene, sier Jøsendal.

Økt arbeidsbelastning

Jøsendal intervjuet både sykepleiere og apotekfarmasøyter i studien. Hun forteller at innføringen av multidose i e-resept ga økt arbeidsbelastning for farmasøytene spesielt.

– Særlig gjaldt det å minne multidoseansvarliglege på å fornye e-resepter. Legene skriver ofte e-resepter med små pakninger, en pakke på 30 tabletter varer ikke så lenge når pasienter bruker medisinen fast hver dag, sier Jøsendal.

Ved papir-basert multidose kan multidoseapoteket levere ut for ett års forbruk på alle legemidler på listen. Med multidose i e-resept, har imidlertid hvert enkelt legemiddel sin egen resept og kortere varighet.  

I et annet tilfelle hadde en pasient vært på sykehuset og sykehuslegen hadde endret dosering på et legemiddel, men den gamle e-resepten var ikke slettet fra Reseptformidleren.

– Farmasøyten måtte ringe multidoseansvarlig lege for å avklare riktig dosering slik at pasienten ikke skulle få utlevert dobbelt opp, sier hun.

Jobber med felles utfordringer

Apotekforeningen deltar i styringsgruppen for prosjektet multidose i e-resept og koordinerer arbeidet med innføring av e-multidose på vegne av hele bransjen.

– Vi jobber med å løse bransjefelles utfordringer i forbindelse med innføring av multidose i e-resept, sier Maren Krogh, seniorrådgiver i Apotekforeningen.

– Det er viktig med klare rolle- og ansvarsforhold slik at overgang til og innføring av e-multidose ikke gir økt arbeidsbelastning for multidoseapotekene, fortsetter hun.    


Om doktorgradsavhandlingen:
Avhandlingen består av fire deler, deriblant en studie som sammenligner antall feil før og etter innføring av multidose i e-resept. Du kan laste ned hele avhandlingen her.

Om multidose:

  • Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine.
  • Det er rundt 100 000 pasienter i Norge som får legemidlene sine ferdig pakket og forseglet i poser som skal tas samtidig på et bestemt tidspunkt.
  • De aller fleste pasienter har papirbasert multidose. Det betyr at multidoseansvarlig lege sender legemiddellisten per post eller med faks til apoteket.
Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring