Gå til innholdet

Apotekforeningen

Fra utlandet

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Legemiddelmangel preget europeiske apotek i 2019

Farmasøyter over hele Europa må oftere håndtere situasjoner som oppstår på grunn av legemiddelmangel. Derfor satte Den europeiske apotekforeningen (PGEU) problematikken øverst på sin agenda i 2019, og der vil den være en stund fremover.


Anders Dahl
16. april 2020

Farmasøyter over hele Europa opplevde økt legemiddelmangel i 2019.

Farmasøyter over hele Europa opplevde økt legemiddelmangel i 2019.

Vis Skjul bildetekst

Les Årsrapporten fra PGEU her 

- Europeiske farmasøyter bruker mye tid og ressurser på å håndtere legemiddelmangel. Dette er ikke bare en økonomisk belastning, men det gjør også at farmasøyten får mindre tid til å ta seg av pasientene. I enkelte tilfeller kan det gå utover kvaliteten på tjenestene farmasøyten skal levere, sier Michal Byliniak
president for PGEU i 2019. 

PGEU utførte i fjor en kartlegging av legemiddelmangler i 24 land. Undersøkelsen «Medicine Shortage 
Survey 2019» viser at det blir flere mangelsituasjoner i Europa, og at dette påvirker både pasientene og apotekene. Her er noen av tilbakemeldingen fra landene som responderte på undersøkelsen:
 

  • 100 % har det siste året opplevd legemiddelmangel.
  • 87 % synes situasjonen er verre nå enn i 2018.
  • 82 % mener de har opplevde økonomisk tap på grunn av mangelsituasjoner.
  • 79 % synes mangelsituasjoner går utover ansattes tilfredshet på jobb. 

Undersøkelsen viser også at legemiddelmangel reduserer pasientens tillit til apotekene (92%).
 

- Legemiddelmangel er blant de største grunnene til at pasientene ikke har tilgang til medisiner i Europa. I de fleste tilfeller klare likevel farmasøytene å hjelpe pasientene. Vi må bli flinkere til å vise frem farmasøytenes sentrale rolle, både som leverandører av helsetjenester men også som en pålitelig informasjonskilde for europeiske borgere, sier Ilaria Passarani, generalsekretær for PGEU

Alle land som svarte på undersøkelsen mener legemiddelmangel forårsaker stress og ulemper for pasientene. Det dreier seg blant annet om avbrutt behandling, økte utgifter og dårligere effekt av legemidler. 
 

Etterlyser politiske tiltak 

PGEU etterlyser flere politiske tiltak for å redusere belastningen legemiddelmangel kan ha for pasienten, helsevesenet og forsyningskjeden: 

  • Pasientenes behov må komme først når det utvikles nasjonale lover og strategier for å sikre tilstrekkelig tilgang på medisiner. 
  • Når det oppstår legemiddelmangel skal farmasøytenes samfunnsrolle utvides. De besitter ferdigheter og kunnskap som kan hjelpe pasientene med å sikre kontinuitet i behandlingen. 
  • Det må utvikles et tettere samarbeid mellom EU-landene og European Medicines Agency (EMA), for å bedre rapportering, overvåking og kommunikasjon rundt legemiddelmangel.  
  • Pasienter som påvirkes økonomisk av legemiddelmangel bør få kompensasjon gjennom refusjon og godtgjørelser.  
  • Opprette effektive kommunikasjonskanaler mellom forsyningskjeden og myndigheter, for å sikre at farmasøyter får god informasjon om legemiddelmangler. 

- Vi mener at disse tiltakene vil være med på å redusere ulempene med legemiddelmangel. Samtidig blir det spennende å følge forhandlingene mellom EU og Storbritannia for å forstå effekten av Brexit, spesielt med hensyn til tilgjengeligheten av medisiner og medisinsk utstyr, sier Passarani. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring