Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Apotekene kan bidra til en bedre allmennlegetjeneste

Apotek og farmasøyter i apotek bør inkluderes når myndighetene vurderer fastlegenes oppgaver og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre.


Jostein Soldal
26. september 2023

– Målrettet veiledning om riktig legemiddelbruk i apotek, kan gi mindre presse på øvrig helsetjeneste, mener Per T. Lund. (Foto: Kubrix)

Vis Skjul bildetekst

Det skriver Apotekforeningen i sitt svar til Helse- og omsorgsdepartementet i høringen om rapporten Gjennomgang av allmennlegetjenesten.

Apotekbransjen har mange innspill til hvordan apotekene kan bidra til å sikre en allmennlegetjeneste med tilstrekkelig kapasitet og fortsatt høy kvalitet. Bedre arbeidsdelingen mellom de ulike delene av helsetjenesten er et viktig stikkord.

– Det må tilrettelegges for at fastleger og apotekfarmasøyter sammen kan effektivisere og forbedre befolkningens tilgang til legemidler, og sørge for målrettet veiledning om riktig legemiddelbruk. Veiledning om riktig legemiddelbruk vil gi mindre press på helsetjenesten, fordi pasientene får bedre behandlingsresultat. Mer digitalisering og utvidet kommune-apoteksamarbeid kan også effektivisere helsetjenesten, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les hele høringsuttalelsen her.

Her er de viktigste innspillene fra Apotekforeningen i høringen:

  • Ved å gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett for flere vaksiner vil fastlegene kunne avlastes.
  • Ved å innføre profesjonsnøytrale takster for rekvirering og administrering av vaksiner, for alle aktører, vil tilgangen til vaksinasjonstjenester øke betydelig.
  • Det bør etableres en ordning der apotekfarmasøyter kan fornye resepter i definerte legemiddelgrupper.
  • Vi mener at apotek kan tas i bruk i langt større grad når det gjelder veiledning i riktig bruk ved oppstart av nye legemidler, og også i oppfølging av langvarig bruk og i legemiddelsamstemming.
  • Vi mener at veiledningstjenester i apotek bør videreutvikles, og apotekene bør gis flere oppgaver for å sikre at legemidlene som er forskrevet brukes riktig.
  • Det må utvikles en løsning for digital dialog mellom apotek og forskriver, slik at meldinger kan utveksles langt mer effektivt.
  • Det bør utvikles modeller for hvordan kommuner kan nyttiggjøre seg apotekfarmasøytenes viktige legemiddelkompetanse.
Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring