Gå til innholdet
Helsepolitikk

Danmark: Regjeringen vil styrke apotekenes rolle som lokal ressurs i helsetjenesten

I Danmark har regjeringen lagt frem helsereformen Pasienten først. Målet er å lage flere og bedre helsetilbud tettere på innbyggerne. Apotekene er ett av virkemidlene den danske regjeringen peker på.


Jostein Soldal
17. januar 2019

Den danske regjeringen slår fast at apotekene kommer til å spille en viktig rolle i utbygging av primærhelsetjenesten.

Den danske regjeringen slår fast at apotekene kommer til å spille en viktig rolle i utbygging av primærhelsetjenesten.

Vis Skjul bildetekst

I rapporten fra den danske regjeringen skriver de at apotekene har en viktig rolle i det nære helsevesenet, dvs. primærhelsetjenesten. Regjeringen slår fast at apotekene er en del av den danske helsetjenesten og kommer til å spille en viktig rolle i de kommende års utbygging av primærhelsetjenesten.

«Apotekenes rolle utbygges løpende, blant annet med avtaler om nye helsetjenester, som medisinsamtaler for kronikere. Apotekene har også fått mulighet til å gjenordinere visse legemidler, og i økende grad utfører de vaksinasjon uten timebestilling. Regjeringen vil se på hvordan apotekenes rolle kan styrkes ytterligere, blant annet i forhold til eldre og kronisk syke innbyggere. På den måten utnyttes tilstedeværelsen av lokale ressurser i helsetjenesten på en hensiktsmessig måte», skriver regjeringen i rapporten.

– Det er interessant å se hvordan våre naboer i sør ønsker seg apotekene tettere inn i primærhelsetjenesten. Dette er en tankegang som også norske pasienter bør få glede av, gjennom en tydeligere integrering av apotekene i primærhelsetjenesten som en lokal ressurs som er nær oss der vi bor og lever, sier Per T. Lund i den norske Apotekforeningen. 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring