Gå til innholdet
Helsepolitikk

Fortsatt mangel på farmasøyter i Norge

Vi bruker stadig flere legemidler. Uten farmasøyter blir det vanskelig å sikre riktig bruk.


Eva Cecilie Mo Skreiberg
4. februar 2019

Farmasøyter har inngående kunnskap om hvordan legemidler virker og fungerer i kroppen. Deres kunnskap er helt essensiell for å hindre feil bruk av legemidler.

Farmasøyter har inngående kunnskap om hvordan legemidler virker og fungerer i kroppen. Deres kunnskap er helt essensiell for å hindre feil bruk av legemidler.

Illustrasjon fra Shutterstock

Vis Skjul bildetekst

Tall fra Apotekenes bransjestatistikk viser at forbruket av legemidler pr. innbygger i Norge har økt med ca. 10 prosent i løpet av de siste ti årene. Årsaken til det er blant annet en aldrende befolkning og at flere kronisk syke lever lengre.

Selv om legemidlene har gjort at flere lever lengre, er det mange nordmenn som bruker legemidlene sine feil. De vet for eksempel ikke at et legemiddel kan påvirke effekten av et annet. Farmasøyter har inngående kunnskap om hvordan legemidler virker og fungerer i kroppen. Deres kunnskap er helt essensiell for å hindre feil bruk av legemidler.

Tall fra Samordna opptak viser at det var en nedgang i andelen unge som ønsket å studere farmasi i 2018. I tillegg viser en opptelling nå i februar at det er litt over 100 ledige stillinger som farmasøyt eller apoteker ved norske apotek. Da er det ikke tatt med eventuelle ledige stillinger i 32 sykehusapotek.

Jobber for at flere skal søke farmasi 
I disse dager starter Apotekforeningen sin årlige rekrutteringskampanje for å vise frem hva en farmasøyt gjør og hvilke karrieremuligheter som finnes. 

– For å få opp interessen rundt farmasifag sender vi ut brosjyrer til studieveiledere ved videregående skoler, vi mobiliserer farmasistudenter til å snakke om studiet og vi oppfordrer apotekansatte til å fortelle ungdom og foreldre om utdanningen og jobbmulighetene, sier Jostein Soldal, Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen.

Han forteller at de i år har plukket ut tre farmasøyter som brenner for faget sitt og som viser at farmasiutdanningen gjør noe med dem.

Tilpasser medisiner til barn
En av dem er Rebwar Saleh. Han har alltid vært interessert i farmasi og jobber nå som sykehusfarmasøyt.

Med sin farmasøytiske kompetanse kan Rebwar tilpasse medisiner slik at de også kan fungere for barn. Et eksempel er medisiner som hjelper mot epilepsi.

– En type kapsel med epilepsi-medisin inneholder store korn. Når den må gis gjennom en liten sonde tilpasset små barn, kan kornene tette sonden. Jeg kan derfor foreslå å blande medisinen ut i en bedre egnet væske eller bruke en kapsel med mindre korn, slik at sonden ikke tettes. Jeg får brukt min kompetanse slik at det lille barnet får livsviktig medisin, sier Saleh.

– Det å se at jeg er til hjelp for leger, sykepleiere og mange pasienter gjør noe med meg, forteller han.

Kjenner du en potensiell farmasøyt?
Farmasiutdanningen passer for de som ønsker å gjøre en forskjell; de som har lyst til å hjelpe andre mennesker med riktig legemiddelbruk eller utvikle nye legemidler. Det er en stor fordel å ha interesse for realfag, men det viktigste er at de evner å kommunisere og formidle kunnskapen sin til pasienter og annet helsepersonell.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, ønsker at flere skal fatte interesse for farmasiutdanningen og oppfordrer apotekansatte til å fortelle ungdom og foreldre om utdanningen og jobbmulighetene. (Foto: Kubrix)


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring