Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

– Jeg ønsker mer yrkesstolthet og større frihet for apotekfarmasøytene

Birgitte Lloyd har solid bakgrunn for egne meninger når hun setter opp ønskelisten for apotekfarmasøytene. Sterkere forankring i helsetjenesten, større autonomi for apotekeren og tydeligere anerkjennelse fra myndighetene står høyt på listen.


Jostein Soldal
15. januar 2024

– Apotekene er en del av helsetjenesten. Vi må slutte å snakke om «faghandel» og «retail», mener NFF-leder Birgitte Lloyd. (Foto: Privat)

Vis Skjul bildetekst

– Apotek kan være en fantastisk arbeidsplass. Med 20 år bak meg på Apotek 1 Svanen i Porsgrunn vet jeg mye om det. Men det kan også være frustrerende til tider.

Birgitte Lloyd har lagt bak seg de første månedene som leder av Farmaceutene (NFF), men har ikke glemt hvor hun kommer fra.

Nå skal hun ivareta alle farmasøyters interesser, men apotekfarmasøytene utgjør den desidert største medlemsgrupperingen.

– Jobben i apotek gir mulighet til hver dag å føle at man gjør en viktig forskjell i folks liv. Samtidig er det vanskelig å få anerkjennelse fra myndighetene for den helsefaglige jobben vi gjør, selv om enkeltkunder kan gi mange positive tilbakemeldinger. Mitt nyttårsønske er at farmasøyter får mer yrkesstolthet, sier Lloyd.

Apotek er helsetjeneste

Hun er opptatt av å befeste apotekenes rolle som en del av helsetjenesten, og mener det er viktig at apotekene kan tilby flere helsetjenester til befolkningen.

– Apotekene er en del av helsetjenesten. Vi må slutte å snakke om «faghandel» og «retail». Selv om salg av varer er viktig for apotekøkonomien, skal vi som helsepersonell være mest opptatt av helseaspektene av det vi gjør. Vaksinasjon er et viktig tilskudd i apotekene, som bidrar til at befolkningen opplever apotek som noe annet enn varehandel. Vaksinering gir apotekene en mulighet til å etablere et annet forhold til kundene, mener NFF-lederen.

Hun opplever at mange apotekansatte synes det er viktig og gøy å få bidra med vaksinering. For mange nordmenn har det blitt naturlig å ta vaksinene sine i apoteket, ikke minst i influensasesongen. Lloyd mener de ansatte i apotekene har taklet denne omstillingen på en veldig god måte. Men det kan til tider være litt krevende å håndtere drop-in-vaksinasjon i en ellers travel arbeidshverdag.

Travelhet er generelt noe hun mener preger apotekarbeidet.

Stor arbeidsbelastning – liten frihet

­– Det har blitt travlere tider i apotekene i løpet av de 20 årene jeg har vært i sektoren. Selv om det er flere ansatte totalt i dag, har arbeidsmengden økt betydelig, og mange små apotekenheter med en sårbar bemanning gjør det ekstra krevende. Selv om teknologi og kjedenes systemer har effektivisert driften, er arbeidsbelastningen større i dag, sier farmasøytenes fanebærer.

Noe av det som frustrerer henne mest, er den manglende autonomien og handlingsrommet til den enkelte apotekeren innenfor kjedesystemet.

– Jeg kjenner ikke alle kjedene like godt, men har inntrykk av at dette er ganske gjennomgående. Apotekeren, som er den som har driftskonsesjon og fagansvaret for apoteket, blir i for stor grad detaljstyrt ovenfra. Alt de blir målt på, legger i tillegg sterke rammer for handlingsrommet. Dette er signaler jeg mener apotekeierne må ta til seg. Mer selvstendighet vil øke arbeidsgleden og bidra til å styrke yrkesstoltheten blant farmasøyter og spesielt apotekerne. Det er også viktig for å løfte bransjens anseelse, mener Birgitte Lloyd.

Vil forebygge mer

Som valgt leder av Farmaceutene, skal Lloyd både drive fagforeningspolitikk og påvirke den faglige utviklingen blant farmasøytene.

– Fagpolitisk er jeg opptatt av at apotekene får en sterkere rolle innen forebyggende helse. Helsepersonellkommisjonen pekte på behovet for en ny oppgavefordeling mellom helseprofesjonene. Apotekfarmasøytene kan bidra mye mer med forebygging. Helsepolitikerne bør også hente inspirasjon fra britenes Pharmacy First-modell. Det kan gi en stort gevinst for kommunehelsetjenesten. Kort sagt – tenke apotek som del av helsetjenesten, og finn ut hvordan ressursene og kompetansen til apotekfarmasøytene kan utnyttes bedre til pasientens og samfunnets beste, er Farmaceutene-lederens appell. 

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring