Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

– Positivt at farmasøytene fortsatt kan rekvirere koronavaksiner

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om at ordningen der apotekfarmasøyter kan rekvirere koronavaksiner gjøres permanent.


Jostein Soldal
11. mars 2024

– Dette forslaget gjør det enklere for apotekene å bistå kommunene med koronavaksiering til høsten, sier Per T. Lund. (Foto: Kubrix)

Vis Skjul bildetekst

– Det er positivt at departementet er ute i god tid med å varsle at de ønsker å gjøre ordningen med rekvirering av vaksiner mot covid-19 permanent. Det betyr at apotekene fortsatt kan bistå kommuner med koronavaksinering og vi kan fortsette dialogen med kommunene og planlegge for høstens vaksinering, sier adm. direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Det er stor sannsynlighet for at koronavaksinering av risikogrupper vil bli en årlig sesongbasert del av vaksinasjonsprogrammet, skriver departementet i høringsnotatet.

Med denne forskriftsendringen blir det en varig ordning at innbyggerne kan få rekvirert og administrert både influensa- og koronavaksiner i apoteket. Det vil fortsatt være kommunene som har ansvaret for gjennomføring av vaksinasjonsprogrammene, slik at apotek må inngå avtaler med kommunen om å bidra med programvaksinering.

Enklere med oppgjørsløsning

– Rekvireringsretten er en nødvendig forutsetning for at apotekene kan bidra. Men i tillegg er det sterkt ønskelig med en sentral ordning for økonomisk oppgjør mellom kommune og apotek, slik vi hadde frem til juli i fjor. Det vil effektivisere apotekenes bidrag ytterligere, sier Lund.

Han ber også myndighetene bidra med et avtaleverk som gjør det enklere for kommunene å inngå avtaler med apotek.

– Slike standardavtaler gjorde etableringen av koronavaksinering i apotek smidig og enkelt, da dette ble innført sent i 2021. Apotekene har stor kapasitet til å vaksinere befolkningen, og slik vaksinering har vist seg å bli høyt verdsatt av innbyggerne. Et godt offentlig rammeverk vil gjøre det enklere for enda flere kommuner å benytte kapasiteten som apotekene representerer, mener Per T. Lund.

Retten må gjelde alle apotekfarmasøyter

Departementet foreslår at rekvireringsretten ikke skal gjelder for apotekfarmasøyter som eier apotek.

– Vi mener dette er sterkt urimelig, særlig når det ofte er apotek i utkantstrøk som vil rammes av denne begrensningen. Når man ønsker å benytte kapasiteten i apotek bør tilbudet være tilgjengelig i alle apotek i hele åpningstiden uavhengig av hvilke farmasøyter som er på jobb. Det gjør det vanskeligere for befolkningen disse stedene å få det samme gode, lett tilgjengelige vaksinetilbudet som ellers i landet. Det er ikke fare for overforskrivning av programvaksiner, som jo har sine klart definerte målgrupper, påpeker direktøren i Apotekforeningen.

Apotekforeningen vil sende inn sin høringsuttalelse innen fristen 3. mai.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring