Gå til innholdet
Helsepolitikk

Statsbudsjettet: Stortinget vil at farmasøyter skal rekvirere vaksiner

Et stort flertall på Stortinget mener farmasøyter må kunne rekvirere influensavaksiner og lapper på budsjettkuttet.


Jostein Soldal
7. desember 2018

Stortinget mener alvor med å ta i bruk apotekenes kompetanse for å gi befolkningen en bedre helsetjeneste, sier Per T. Lund. Her fra en budsjetthøring i Stortinget sammen med Oddbjørn Tysnes.

Stortinget mener alvor med å ta i bruk apotekenes kompetanse for å gi befolkningen en bedre helsetjeneste, sier Per T. Lund. Her fra en budsjetthøring i Stortinget sammen med Oddbjørn Tysnes.

Skjermdump fra stortinget.no

Vis Skjul bildetekst

Stortinget ber også regjeringen gjøre endringer i apotekavansen som reduserer den negative effekten av budsjettkuttet som kom i budsjettforliket. De legger vekt på betydningen av apotekenes kundeveiledning.

– Det er veldig positivt med en tydelig beskjed fra Stortinget om at de ønsker å mobilisere apotekene for å øke vaksinasjonsgraden. Å gi farmasøyter rett til å rekvirere influensavaksiner er et klokt grep for å øke tilgjengeligheten, og dermed få flere i risikogruppen til å ta vaksinen, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.

Han mener dette også må ses i en større sammenheng, som viser at Stortinget mener alvor med å ta i bruk apotekenes kompetanse for å gi befolkningen en bedre helsetjeneste.

– Inhalasjonsveiledning til astma- og kolspasienter, Medisinstart til hjerte-/karpasienter, og nå influensavaksinasjon og rekvireringsrett peker alle i samme positive retning. Nå skal apotekene mobiliseres i pasientens helsetjeneste, mener Lund.

Han forventer at Helse- og omsorgsdepartementet nå snur seg raskt rundt og gjør de nødvendige grepene for å få på plass en ordning der farmasøytene kan rekvirere influensavaksiner. Da kan befolkningen allerede fra neste høst benytte seg av drop in-vaksinasjon i et stort antall apotek.

Stortingets helse- og omsorgskomite viser de til at norske apotek de siste to sesongene har tilbudt influensavaksine. Deretter ber komiteen Helse- og omsorgsdepartementet vurdere hvilken rolle apotek kan spille for å bidra til å nå målet om at 75 prosent av risikogruppene får influensavaksine. De ber også om en vurdering av hvilke tiltak og ressurser som er nødvendig for dette.

Bøter på skaden

Helse- og omsorgskomiteens flertall peker på at et kutt i apotekenes avanse vil kunne svekke apotekenes muligheter til å gi råd til pasienter om riktig legemiddelbruk.

For å sikre apotekenes mulighet til å gi god kundeveiledning, ber komiteflertallet regjeringen komme tilbake med et opplegg i revidert nasjonalbudsjett, som reduserer de negative effektene av budsjettkuttet.

–  Jeg tolker dette slik at apotekene skal få kompensert budsjettkuttet for andre halvdel av 2019, mens kuttet vil påvirke apotekøkonomien negativt i første halvår. Dermed kan det være mulig å opprettholde veiledningen til legemiddelkundene i apotek, sier Per T. Lund.

Komiteen viser også til at avansemodellen for medisinsk forbruksmateriell bør endres, slik at den i større grad gir insentiver for gode tjenester fra apotek og bandasjister til pasienter. Komiteen ber regjeringen om å utarbeide en slik ny modell og at de berørte aktørene gis mulighet for innspill. Dette er i tråd med Apotekforeningens innspill til Stortinget.

– Det er positivt å se at Stortinget har forstått alvoret i det kuttet som kom i budsjettforliket, og at de nå tydelig signaliserer en vilje til fortsatt å satse på apotekene som et lavterskel helsetilbud. Det er også gledelig å se at Senterpartiets representant i komiteen tar et kraftig oppgjør med den tilfeldige og uforutsigbare behandlingen apotekene fikk da budsjettkompromisset skulle ros i land av regjeringspartiene og Krf, sier Lund.

Les alle merknadene fra Helse- og omsorgskomiteen om disse temaene 


TILBAKE

Relaterte artiklerApotekforeningen © 2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring