Gå til innholdet

Apotekforeningen

Helsepolitikk

Stortinget vil styrke apotekenes rolle i vaksinasjon

Apotekene, med sin gode tilgjengelighet, kan bidra til at flere tar de vaksinene som er anbefalt, mener stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre.


Thor-Arne Englund
7. juni 2023

Erlend Svardal Bøe (H) er strålende fornøyd med bl.a. å ha fått med stortingsflertallet på å be regjeringen utrede hvordan apotekenes rolle i vaksinasjonsarbeidet kan styrkes. (Foto: privat)

Vis Skjul bildetekst

Mandag 5. juni ble Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar ferdigbehandlet i Stortinget. Flertallet på Stortinget vedtok at:

Stortinget ber regjeringen se på hvordan apotekenes rolle i vaksinasjonsarbeidet kan styrkes, blant annet for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen og sikre riktig legemiddelbruk. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte.

For forslaget stemte Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti Pasientfokus, MDG og Venstre. Erlend Svardal Bøe (H) har vært saksordfører for behandlingen av folkehelsemeldingen i Stortinget.

Hvorfor mener Høyre apotekenes rolle i vaksinasjonsarbeidet må styrkes?

– Under pandemien så vi at vaksinasjon i apotek fungerte veldig godt, og var avgjørende for å få opp vaksinasjonsdekningen. På den bakgrunn mener jeg dette handler om fornuftig oppgavedeling, der apotekene kan bidra til å ta ned belastningen i andre deler av helse- og omsorgstjenester. I tillegg bruker vi i Norge mye legemidler. Da er det viktig å sikre riktig legemiddelbruk, og der kan Medisinstart være et viktig bidrag.

Hvorfor er Høyre opptatt av generelt å øke vaksinedekningen i befolkingen?

– Det selvsagt viktig å beskytte befolkningen mot smittsomme sykdommer. Samtidig vil økt vaksinedekning kunne redusere belastningen i en presset helse- og omsorgssektor – og ikke minst i arbeidslivet ellers, der økt vaksinasjon vil redusere sykefravær, sier Bøe.

– I tillegg vet vi at blant dem som ikke tar vaksine mot sesonginfluensa, så handler grunnen til at den ikke blir tatt om tilgjengelighet. Apotekene, med sin gode tilgjengelighet, spiller en viktig rolle her.

Hvorfor ønsker Høyre å legge bedre til rette for samarbeid mellom kommune og lokale apotek?

– Apotekene har allerede mye samarbeid med kommunene i dag. Da jeg satt i bystyret i Tromsø så jeg hvordan apotekene bidro med multidose til sykehjemmene i kommunen, som er et eksempel på godt samarbeid. I tillegg handler det om beredskap, og det handler om å sikre riktig legemiddelbruk. Så tror jeg det finnes et stort ytterligere potensial, for eksempel knyttet til vaksinasjonstjenester også.

Når tror du et voksenvaksinasjonsprogram er på plass?

– Det kom jo en utredning om dette allerede i 2018 fra FHI, men så kom pandemien, som satte denne og mange andre politiske prosesser på vent, frem til vi vedtok et forslag om et voksenvaksinasjonsprogram i Stortinget våren 2021. Regjeringen skriver i Folkehelsemeldingen at den jobber med saken, og det synes jeg er positivt. Det kan nok hende at det ikke blir et fullt program fra første dag. Her vil det handle om å definere hvilke grupper som skal prioriteres først, og så handler det om finansiering. Men jeg mener det er avgjørende å sette vaksinasjon for voksne inn i et system, og det er jeg utålmodig med å få på plass, sier Høyre-politikeren.

Hva mener du om skepsisen fra leger og sykepleiere til å styrke apotekenes rolle i vaksinasjonsarbeidet?

– Den synes jeg er ubegrunnet. Om man faktisk mener at man skal se på oppgavefordelingen i helsevesenet, så må de også være åpen for nye løsninger. I vaksinasjonsarbeidet må man se på apotekenes styrke, og det ligger nå som en klar bestilling fra Stortinget. Det har fungert veldig godt med influensavaksinering i apotekene, og da er det ingen grunn til at det ikke skal fungere like bra med mange andre vaksiner. I Folkehelsemeldingen er det også en merknad om at regjeringen må se på hvordan apotekene kan formidle vaksinetilbudet til folk flest – ikke med store blinkende lys, men på en informativ og god måte. Det er viktig at det også følges opp, sier Erlend Svardal Bøe.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Hver tirsdag sender vi ut våre egne nyheter, samt de viktigste sakene fra myndigheter, media og utland.

I want to sign up:

Les mer om datasikkerhet

Datasikkerhet:  Apotekforeningen vil ikke selge eller på annen måte videreformidle dine detaljer. Nyhetsbrevkategorien du abonnerer på vil kun brukes til å sende deg relevant informasjon fra Apotekforeningen.  Informasjonen vi registrerer om deg er: navn, e-postadresse, din IP-adresse og dato for registrering eller endring av ditt abonnement.  For at vi skal kunne registrere deg vil du motta en e-post som du må bekrefte ved å klikke på en lenke i e-posten.  Du kan til enhver tid si opp eller endre ditt abonnement. Ved oppsigelse blir alle dine data automatisk slettet fra vår database.


TILBAKE

Relaterte artiklerKontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring