Gå til innholdet

Apotekforeningen

Nyhet

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Apotekene vil hindre antibiotikaresistens

Norske myndigheter vil hindre resistensutvikling og mener antibiotikabruken må ned hele 30 prosent innen 2020. – Apotekene kan være en viktig bidragsyter, mener Apotekforeningen.


09.10.2015

Apotekene vil hindre antibiotikaresistens

– Apotek kan blant annet bidra til god egenomsorg, at hele kuren blir tatt, at rester returneres til apoteket og generelt informere om riktig bruk, sier Per Kristian Faksvåg. (Foto Espen Solli)

– Apotek kan blant annet bidra til god egenomsorg, at hele kuren blir tatt, at rester returneres til apoteket og generelt informere om riktig bruk. I tillegg kan vi gi forbruksstatistikk for å synliggjøre mulige forskjeller i forskrivnings-mønsteret, uttalte fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg i et intervju med Farmasiliv nylig.


Til apotek.no forteller Faksvåg at Apotekforeningen sammen med flere faginstanser i Norge har deltatt i arbeidet med å lage en ny handlingsplan, med mål om å redusere antibiotikabruken i befolkningen.


– Hvis antibiotika skal forbli et globalt fellesgode for kommende generasjoner, må det settes ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens. I dag er antibiotikaresistens et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige kan få dødelig utfall, sier Faksvåg.


Han mener det er både bra og viktig at det nå foreligger en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.


Antibiotikabruken skal reduseres

Det er Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet som i felleskap står bak den nasjonale strategien.


I følge strategien skal Norge redusere bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020, bruke medikamentene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.


De sterke sammenhengene mellom human helse, dyre- og fiskehelse, landbruk og miljø, gjør at strategien omfatter ulike fagområder. Et sentralt innsatsområde innen helsesektoren er redusert forskrivning av antibiotikaresepter, særlig ved luftveisinfeksjoner.

 


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring