Gå til innholdet
Nyhet

NB2013 styrket pasientsikkerheten

Gjennom økt kunnskap og oppmerksomhet om de nye antikoagulasjonsmidlene Pradaxa, Xarelto og Eliquis, bidro informasjonskampanjen «Nye Blodfortynnende 2013» til styrket pasientsikkerhet.


29-09-2014

Dette er konklusjonen i en vitenskaplig artikkel som Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen, og Eirik A. Torheim, daglig leder i Torheim Pharmaceuticals, har skrevet i siste nummer av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

 

Faksvåg og Torheim konkluderer med at kampanjen representerte et positivt tiltak i oppfølgingen av en spesielt utsatt gruppe legemiddelbrukere og at det var faglig ­stimulerende for de apotekansatte.
 

Nesten alle landets apotek deltok

704 av 776 apotek deltok i kampanjen, som Apotekforeningen stod bak. 22 542 veiledninger ble gjennomført og 239 tilfeller av helsehjelp ble meldt inn i eget skjema. Av disse var 46 av tilfellene av stor klinisk betydning.

 

Kampanjen viste seg å ha effekt på farmasøytenes kunnskap om, og for­trolighet med, den nye legemiddelgruppen.

 

Les hele artikkelen fra Faksvåg og Torheim her.


TILBAKE

Apotekforeningen © 1999-2019
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring