Gå til innholdet

Apotekforeningen

Nyhet

NB2013 styrket pasientsikkerheten

Gjennom økt kunnskap og oppmerksomhet om de nye antikoagulasjonsmidlene Pradaxa, Xarelto og Eliquis, bidro informasjonskampanjen «Nye Blodfortynnende 2013» til styrket pasientsikkerhet.


29.09.2014

Dette er konklusjonen i en vitenskaplig artikkel som Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen, og Eirik A. Torheim, daglig leder i Torheim Pharmaceuticals, har skrevet i siste nummer av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

 

Faksvåg og Torheim konkluderer med at kampanjen representerte et positivt tiltak i oppfølgingen av en spesielt utsatt gruppe legemiddelbrukere og at det var faglig ­stimulerende for de apotekansatte.
 

Nesten alle landets apotek deltok

704 av 776 apotek deltok i kampanjen, som Apotekforeningen stod bak. 22 542 veiledninger ble gjennomført og 239 tilfeller av helsehjelp ble meldt inn i eget skjema. Av disse var 46 av tilfellene av stor klinisk betydning.

 

Kampanjen viste seg å ha effekt på farmasøytenes kunnskap om, og for­trolighet med, den nye legemiddelgruppen.

 

Les hele artikkelen fra Faksvåg og Torheim her.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2021
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør: Vendil Åse

Personvernerklæring