Gå til innholdet

Apotekforeningen

Nyhet

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Nytt regelverk gir jegere skallebank

Hydrogenperoksid brukes blant annet til å bleke skaller. Nå kan ikke apotek selge hydrogenperoksid 30 prosent til privatpersoner. Jegere som ønsker å bleke skalletrofeer må bytte oppskrift.


22.09.2015

Nytt regelverk gir jegere skallebank

Jegere må nå bruke hydrogenperoksid 10-12 prosent til skallebleking. Hverken politi eller DSB kan gi tillatelse til privatpersoner for kjøp av hydrogenperoksid > 12 prosent. (Foto Dreamstime)

Nytt regelverk fra 15. juni strammer inn hva apotek kan selge til privatpersoner og gjelder de stoffene som tidligere ble kalt bombekjemikalier. Hydrogenperoksid 30 prosent kan derfor ikke lenger selges til privatpersoner. For blant annet hydrogenperoksid og aceton har apotekene rapporteringsplikt. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvar for forvaltning av det nye regelverket.

Hverken politi eller DSB kan gi tillatelse til privatpersoner for kjøp av hydrogenperoksid > 12 prosent.

Krav og restriksjoner
Stoffene i forskriften er inndelt i to kolon- ner og det er pr i dag kun fem stoffer som apotek omsetter. Disse stoffene utgjør 14 varenumre og fotnoter finnes i FarmaPro. Det er flest krav og restriksjoner knyttet til hydrogenperoksid 30 prosent:

• Skal ikke selges til privatpersoner
• Apotek kan kun selge til virksomheter med yrkesmessig behov
• Apotek må ha oversikt over transaksjonene og kunden må fylle ut egenerklæring
• Apotek må informere skriftlig om at stoffet ikke skal gjøres tilgjengelig for privatpersoner
• Apotek må melde seg inn til DSB via Altinn
• Det er egne krav til oppbevaring
 

Plikt til å rapportere
Apotekene har rapporteringsplikt for alle stoffene i forskriften, uavhengig av konsentrasjon. For alle stoffer i forskriften, se fullstendig liste på lovdata.no.

Dette skal rapporteres:

• Mistenkelige transaksjoner
• Tyveri
• Betydelig og uforklarlig svinn

Tegn på mistenkelig transaksjon kan være at kjøper virker nervøs, betaler store beløp kontant og ikke kan eller vil fortelle hva stoffet skal brukes til. Apotekansatte bør også være oppmerksom ved salg av store mengder, kombinasjoner av ulike stoffer og omproduktene er lette å ekstrahere. De ansatte må informere skriftlig om rapport- eringsplikten til neste ledd i omsetningskjeden.

Informasjon om skallebleking
Jegere bruker hydrogenperoksid til bleking av skaller. Gevir blekes ikke. Man bleker skaller fordi de er en del av geviret (jakttrofé), man deltar i konkurranser om trofémåling eller samler på dyrekranier. Tidligere har hydrogenperoksid 30 prosent blitt foretrukket. Nå når ikke dette lenger er lov å selge til privatpersoner kan det bli spørsmål til apotek hva man kan brukes i stedet.

DSB har innhentet ulike ekspertuttalelser og konklusjonen er som følger:

• 10-12 prosent bør være tilstrekkelig ved skallebleking
• Man bør beregne litt lenger bleketid enn vanlig (7 dager mot 1-2 dager)
• Man bør være nøye med rense skallen godt før bleking
 

Transaksjonsskjema og nyttig informasjon
Apotekforeningen har i samarbeid med kjedene utformet et transaksjonsskjema med egenerklæring og skriftlig informasjon til virksomheter. Den ligger ute på Apotekinfo. Sjekk også opplegg i egen kjede. Alle frittståendeapotek har fått e-post med informasjon. DSB har tidligere sendt ut informasjon direkte til apotekene.


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring