Gå til innholdet

Apotekforeningen

Nyhet

OBS! Dette er en gammel artikkel og innholdet kan være utdatert

Til kamp mot antibiotikaresistens

Regjeringen har som mål at bruken av antibiotika i helsetjenesten skal reduseres med 30 prosent innen 2020. - Apotekene kan bidra til at målet nås, sier Per T. Lund i Apotekforeningen.


11.01.2016

Til kamp mot antibiotikaresistens

- God informasjon om hvordan antibiotikum skal tas for å oppnå ønsket effekt, er viktig, sier Per T. Lund. (Foto Jens Sølvberg)

– Utviklingen av antibiotikaresistens er en av vår tids største helseutfordringer, og er et globalt problem. Derfor må alle deler av helsetjenesten slutte opp om handlingsplanen, og gjøre det som er mulig på sine områder, sier Lund.

 

Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens inneholder mange konkrete tiltak for å få ned bruken. Fastlegene skriver ut 80 prosent av antibiotikumet, og mange tiltak retter seg mot primærhelsetjenesten. Det er særlig på dette feltet Apotekforeningen ser for seg at apotekene kan spille en rolle.

 

– De fleste av disse pasientene kommer til apoteket for å hente medisinene sine. God informasjon om hvordan antibiotikum skal tas for å oppnå ønsket effekt, er viktig. Vi vet for eksempel at mange ikke fullfører kuren. Vi vet også at enkelte bruker antibiotika de har liggende, uten at legen har stilt noen ny diagnose, forteller adm. direktør Per T. Lund.  

 

Helseminister Bent Høie vil vurdere informasjonskampanjer mot befolkningen om antibiotikabruk og antibiotikaresistens.

 

– Apotekene har 50 millioner kundekontakter i året, og treffer pasientene i en situasjon der de er mottakelig for informasjon om medisiner. Jeg tror dette kunne være et godt utgangspunkt for å gi informasjon også om antibiotikabruk og antibiotikaresistens, påpeker Lund.

 

Apotekbransjen har også god statistikk over antibiotikabruken i hele landet, og har oversikt over hva som faktisk hentes ut. Lund tror denne informasjonen, kombinert med andre kilder, kan være et nyttig redskap for å få oversikt over bruken.

 


TILBAKE

Kontakt oss

Apotekforeningen © 2024
Slemdalsveien 1, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00
Nettredaktør:

Personvernerklæring